HP LaserJet M2727 user manual download (Page 65 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 318
Встановлення
пристрою
в
мережі
У
такій
конфігурації
пристрій
під
'
єднується
безпосередньо
до
мережі
,
і
його
можна
налаштувати
так
,
щоб
усі
комп
'
ютери
з
мережі
могли
друкувати
на
ньому
безпосередньо
.
ПРИМІТКА
.
Це
рекомендоване
мережеве
налаштування
для
пристрою
.
1.
Перед
увімкненням
підключіть
пристрій
безпосередньо
до
мережі
,
під
'
єднавши
мережевий
кабель
до
мережевого
порту
пристрою
.
2.
Увімкніть
пристрій
,
зачекайте
2
хвилини
,
а
тоді
надрукуйте
сторінку
конфігурації
з
панелі
керування
.
ПРИМІТКА
.
Перед
тим
як
перейти
до
наступного
кроку
,
перевірте
,
чи
на
сторінці
конфігурації
вказано
ІР
-
адресу
.
Якщо
ні
,
надрукуйте
сторінку
конфігурації
ще
раз
.
3.
Вставте
компакт
-
диск
пристрою
в
комп
'
ютер
.
Якщо
програма
встановлення
не
запускається
,
знайдіть
на
компакт
-
диску
файл
setup.exe
і
двічі
клацніть
ім
'
я
файлу
.
4.
Дотримуйтеся
вказівок
програми
встановлення
.
ПРИМІТКА
.
Коли
з
'
явиться
підказка
програми
встановлення
про
введення
мережевої
адреси
,
введіть
ІР
-
адресу
зі
сторінки
конфігурації
,
надрукованої
перед
запуском
програми
встановлення
,
або
виконайте
пошук
пристрою
в
мережі
.
5.
Після
завершення
встановлення
перезавантажте
комп
'
ютер
.
UKWW
Встановлення
пристрою
в
мережі
53
Sample