HP LaserJet M2727 user manual download (Page 60 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 318
Безпосереднє
під
'
єднання
пристрою
до
комп
'
ютера
за
допомогою
USB
ПРИМІТКА
.
Не
під
'
єднуйте
USB-
кабель
пристрою
до
комп
'
ютера
,
доки
не
з
'
явиться
підказка
програми
встановлення
.
1.
Вставте
компакт
-
диск
пристрою
в
комп
'
ютер
.
Якщо
програма
встановлення
не
запускається
,
знайдіть
на
компакт
-
диску
файл
setup.exe
і
двічі
клацніть
ім
'
я
файлу
.
2.
Дотримуйтеся
вказівок
програми
встановлення
.
3.
Після
завершення
встановлення
перезавантажте
комп
'
ютер
.
48
Розділ
5
Підключення
UKWW
Sample