HP LaserJet M2727 user manual download (Page 57 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 318
Надсилання
документа
факсом
з
комп
'
ютера
Macintosh
1.
У
меню
File
(
Файл
)
у
прикладній
програмі
виберіть
Print
(
Друк
).
2.
Клацніть
PDF
,
а
тоді
Fax PDF
(
Надіслати
PDF
факсом
).
3.
Введіть
номер
факсу
в
полі
To
(
Кому
).
4.
Щоб
додати
титульну
сторінку
,
встановіть
прапорець
Use Cover Page
(
Використовувати
титульну
сторінку
)
і
введіть
тему
та
повідомлення
для
титульної
сторінки
(
за
бажанням
).
5.
Клацніть
Fax
(
Факс
).
UKWW
Надсилання
документа
факсом
з
комп
'
ютера
Macintosh
45
Sample