HP LaserJet M2727 user manual download (Page 54 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 318
4.
Навпроти
параметра
Pages per Sheet
(
Сторінок
на
аркуш
)
виберіть
кількість
сторінок
,
яку
необхідно
надрукувати
на
одному
аркуші
(1, 2, 4, 6, 9
або
16).
5.
Навпроти
параметра
Layout Direction
(
Напрямок
компонування
)
виберіть
послідовність
та
розташування
сторінок
на
аркуші
.
6.
Навпроти
параметра
Borders
(
Поля
)
виберіть
тип
поля
для
друку
навколо
кожної
сторінки
на
аркуші
.
Друк
з
обох
боків
аркуша
(
дуплексний
друк
)
Використання
автоматичного
дуплексного
друку
1.
У
один
із
лотків
покладіть
папір
у
кількості
,
достатній
для
виконання
завдання
друку
.
Використовуючи
папір
спеціальних
типів
,
наприклад
друковані
бланки
,
завантажуйте
його
в
такий
спосіб
:
У
лоток
1
друковані
бланки
завантажуйте
лицьовою
стороною
догори
,
нижнім
краєм
у
напрямку
принтера
.
У
всі
інші
лотки
завантажуйте
папір
лицьовою
стороною
донизу
,
верхнім
краєм
до
заднього
краю
лотка
.
2.
В
меню
File
(
Файл
)
клацніть
Print
(
Друк
).
3.
Відкрийте
розкривне
меню
Layout
(
Компонування
).
4.
У
пункті
Two-Sided
(
двосторонній
)
виберіть
Long-Edge Binding
(
Зшивання
за
довшим
краєм
)
або
Short-Edge Binding
(
Зшивання
за
коротшим
краєм
).
5.
Натисніть
Print
(
Друкувати
).
Двосторонній
друк
вручну
1.
У
один
із
лотків
покладіть
папір
у
кількості
,
достатній
для
виконання
завдання
друку
.
Використовуючи
папір
спеціальних
типів
,
наприклад
друковані
бланки
,
завантажуйте
його
в
такий
спосіб
:
У
лоток
1
друковані
бланки
завантажуйте
лицьовою
стороною
догори
,
нижнім
краєм
у
напрямку
принтера
.
У
всі
інші
лотки
завантажуйте
папір
лицьовою
стороною
донизу
,
верхнім
краєм
до
заднього
краю
лотка
.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
.
Щоб
уникнути
застрягання
паперу
,
не
завантажуйте
папір
,
цупкіший
ніж
105
г
/
м
2
.
2.
В
меню
File
(
Файл
)
клацніть
Print
(
Друк
).
3.
У
розкривному
меню
Finishing
(
Кінцева
обробка
)
виберіть
параметр
Manual Duplex
(
Двосторонній
вручну
).
4.
Натисніть
кнопку
Print
(
Друк
).
Перед
подаванням
отриманих
аркушів
у
лоток
1
для
друку
другої
половини
завдання
виконайте
вказівки
у
розкривному
вікні
,
що
з
'
явиться
на
екрані
комп
'
ютера
.
5.
У
принтері
вийміть
увесь
чистий
папір
із
лотка
1.
42
Розділ
4
Використання
пристрою
з
комп
'
ютерами
Macintosh
UKWW
Sample