HP LaserJet M2727 user manual download (Page 53 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 318
3.
Відкрийте
розкривне
меню
Cover Page
(
Титульна
сторінка
)
і
вкажіть
,
коли
друкувати
титульну
сторінку
:
Before Document
(
Перед
документом
)
чи
After Document
(
Після
документу
).
4.
У
випадному
меню
Cover Page Type
(
Тип
титульної
сторінки
)
виберіть
повідомлення
,
яке
слід
надрукувати
на
титульній
сторінці
.
ПРИМІТКА
.
Щоб
надрукувати
порожню
титульну
сторінку
,
виберіть
значення
Standard
(
Стандартна
)
для
параметра
Cover Page Type
(
Тип
титульної
сторінки
).
Використання
водяних
знаків
Водяний
знак
-
це
повідомлення
типу
Конфіденційно
”,
яке
друкується
на
фоні
кожної
сторінки
документа
.
1.
В
меню
File
(
Файл
)
натисніть
Print
(
Друк
).
2.
Відкрийте
меню
Watermarks
(
Водяні
знаки
).
3.
Навпроти
параметра
Mode
(
Режим
)
виберіть
тип
водяного
знаку
,
який
слід
використовувати
.
Виберіть
Watermark
(
Водяний
знак
),
щоб
надрукувати
напівпрозоре
повідомлення
.
Виберіть
Overlay
(
Перекрити
),
щоб
надрукувати
непрозоре
повідомлення
.
4.
Навпроти
параметра
Pages
(
Сторінки
)
вкажіть
,
чи
друкувати
водяний
знак
на
усіх
сторінках
чи
лише
на
першій
.
5.
Навпроти
параметра
Text
(
Текст
)
виберіть
одне
зі
стандартних
повідомлень
або
натисніть
Custom
(
Власний
)
та
введіть
повідомлення
у
вікні
.
6.
Налаштуйте
решту
параметрів
.
Друк
кількох
сторінок
на
одному
аркуші
для
Macintosh
Можна
надрукувати
більше
однієї
сторінки
на
одному
аркуші
.
Ця
функція
дозволяє
в
економний
спосіб
друкувати
чернетки
.
1.
В
меню
File
(
Файл
)
клацніть
Print
(
Друк
).
2.
Виберіть
драйвер
.
3.
Відкрийте
розкривне
меню
Layout
(
Компонування
).
UKWW
Використання
функцій
драйвера
принтера
Macintosh
41
Sample