HP LaserJet M2727 user manual download (Page 52 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 318
Використання
функцій
драйвера
принтера
Macintosh
Друк
Створення
та
використання
попередніх
налаштувань
друку
для
Macintosh
Використовуйте
попередні
налаштування
друку
,
щоб
зберегти
поточні
налаштування
драйвера
для
повторного
використання
.
Як
створити
попереднє
налаштування
друку
1.
В
меню
File
(
Файл
)
клацніть
Print
(
Друк
).
2.
Виберіть
драйвер
.
3.
Виберіть
параметри
друку
.
4.
У
вікні
Presets
(
Попередні
налаштування
)
натисніть
Save As...
(
Зберегти
як
...)
і
введіть
назву
попереднього
налаштування
.
5.
Клацніть
OK
.
Використання
попередніх
налаштувань
друку
1.
В
меню
File
(
Файл
)
клацніть
Print
(
Друк
).
2.
Виберіть
драйвер
.
3.
У
вікні
Presets
(
Попередні
налаштування
)
виберіть
потрібне
налаштування
.
ПРИМІТКА
.
Щоб
скористатися
стандартними
налаштуваннями
драйвера
принтера
,
виберіть
Factory Default
(
Заводські
налаштування
).
Зміна
розміру
документів
та
друк
на
папері
розміру
,
встановленого
користувачем
Можна
змінювати
масштаб
документа
за
розміром
паперу
.
1.
В
меню
File
(
Файл
)
клацніть
Print
(
Друк
).
2.
Відкрийте
меню
Paper Handling
(
Параметри
паперу
).
3.
В
області
для
Destination Paper Size
(
Цільовий
розмір
паперу
)
виберіть
Scale to fit paper
size
(
Змінити
масштаб
за
розміром
паперу
),
після
чого
виберіть
розмір
у
розкривному
списку
.
4.
Якщо
Ви
хочете
використовувати
лише
папір
,
менший
за
документ
,
виберіть
Scale down
only
(
Лише
зменшувати
масштаб
).
Друк
титульної
сторінки
Можна
надрукувати
окрему
титульну
сторінку
для
документа
,
яка
міститиме
повідомлення
(
наприклад
Конфіденційно
”).
1.
В
меню
File
(
Файл
)
клацніть
Print
(
Друк
).
2.
Виберіть
драйвер
.
40
Розділ
4
Використання
пристрою
з
комп
'
ютерами
Macintosh
UKWW
Sample