HP LaserJet M2727 user manual download (Page 50 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 318
7.
У
випадному
меню
виберіть
Printer Model
(
Модель
принтера
),
а
тоді
у
випадному
меню
,
де
вибрано
Generic
(
Загальний
),
виберіть
потрібний
PPD
для
пристрою
.
8.
Надрукуйте
тестову
сторінку
з
будь
-
якої
програми
,
щоб
переконатися
,
що
програмне
забезпечення
встановлено
правильно
.
Якщо
встановлення
не
вдалося
,
встановіть
програмне
забезпечення
ще
раз
.
Якщо
це
не
вдається
,
перегляньте
примітки
про
встановлення
чи
останні
файли
"readme"
на
компакт
-
диску
пристрою
або
відомості
в
буклеті
,
який
входить
в
комплект
.
Встановлення
програмного
забезпечення
Macintosh
для
мережевого
під
'
єднання
.
1.
За
допомогою
мережевого
кабелю
під
'
єднайте
сервер
друку
HP Jetdirect
до
мережевого
порта
.
2.
Вставте
компакт
-
диск
в
пристрій
читання
компакт
-
дисків
.
Якщо
компакт
-
диск
не
запускається
автоматично
,
двічі
клацніть
на
піктограмі
компакт
-
диска
на
робочому
столі
.
3.
Двічі
клацніть
на
піктограмі
Installer
у
папці
HP LaserJet Installer.
4.
Виконуйте
вказівки
на
екрані
комп
'
ютера
.
5.
На
жорсткому
диску
комп
'
ютера
відкрийте
Applications
(
Програми
),
тоді
Utilities
(
Службові
програми
),
а
тоді
Printer Setup Utility
(
Службова
програма
налаштування
принтера
).
6.
Клацніть
Add Printer
(
Додати
принтер
).
7.
Виберіть
тип
під
'
єднання
Rendezvous
або
Bonjour
.
ПРИМІТКА
.
Залежно
від
налаштування
пристрою
можуть
ще
бути
доступними
варіанти
Appletalk
або
IP Printing
(
Друк
через
ІР
).
8.
Виберіть
пристрій
із
списку
.
9.
Клацніть
Add Printer
(
Додати
принтер
).
10.
Закрийте
Print Center (
Центр
друку
)
або
Printer Setup Utility (
Службову
програму
налаштування
принтера
).
Видалення
програмного
забезпечення
з
операційних
систем
Macintosh
Щоб
видалити
програмне
забезпечення
на
комп
'
ютері
Macintosh,
перетягніть
файли
PPD
у
кошик
.
Підтримувані
службові
програми
для
Macintosh
Вбудований
веб
-
сервер
Цей
пристрій
обладнано
вбудованим
веб
-
сервером
,
який
забезпечує
доступ
до
інформації
про
пристрій
та
мережу
.
Ця
інформація
з
'
являється
у
веб
-
браузері
,
наприклад
Microsoft Internet
Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari
або
Firefox.
Вбудований
веб
-
сервер
знаходиться
на
пристрої
.
Його
не
потрібно
завантажувати
на
мережевий
сервер
.
Вбудований
веб
-
сервер
забезпечує
пристрою
такий
інтерфейс
,
який
може
використовувати
будь
-
хто
,
маючи
комп
'
ютер
,
під
'
єднаний
до
мережі
,
та
стандартний
веб
-
браузер
.
Не
потрібно
встановлювати
чи
налаштовувати
спеціальне
програмне
забезпечення
,
проте
на
комп
'
ютері
слід
38
Розділ
4
Використання
пристрою
з
комп
'
ютерами
Macintosh
UKWW
Sample