HP LaserJet M2727 user manual download (Page 49 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 318
Зміна
налаштувань
драйвера
принтера
для
Macintosh
Зміна
налаштувань
для
усіх
завдань
друку
,
якщо
програмне
забезпечення
вимкнене
Зміна
стандартних
налаштувань
для
усіх
завдань
друку
Зміна
налаштувань
конфігурації
пристрою
1.
В
меню
File
(
Файл
)
клацніть
Print
(
Друк
).
2.
Змініть
необхідні
параметри
у
різних
випадних
меню
.
1.
В
меню
File
(
Файл
)
клацніть
Print
(
Друк
).
2.
Змініть
параметри
у
різних
випадних
меню
.
3.
У
випадному
меню
Presets
(
Попередні
налаштування
)
клацніть
Save as
(
Зберегти
як
)
і
введіть
назву
налаштування
.
Ці
параметри
зберігаються
в
меню
Presets
(
Попередні
налаштування
).
Щоб
використовувати
нові
налаштування
,
необхідно
щоразу
,
коли
Ви
відкриваєте
програму
і
друкуєте
,
вибирати
збережені
попередні
налаштування
.
1.
У
програмі
пошуку
,
в
меню
Go
(
Перехід
)
клацніть
Applications
(
Застосування
).
2.
Відкрийте
Utilities
(
Службові
програми
),
а
тоді
Printer Setup
Utility
(
Службову
програму
налаштування
принтера
).
3.
Клацніть
на
чергу
друку
.
4.
В
меню
Printers
(
Принтери
)
клацніть
Show Info
(
Показати
інформацію
).
5.
Клацніть
меню
Installable
Options
(
Можливості
встановлення
).
ПРИМІТКА
.
Параметри
конфігурації
можуть
бути
недоступними
у
режимі
Classic (
Класичний
).
Варіанти
встановлення
програмного
забезпечення
для
Macintosh
Встановлення
програмного
забезпечення
для
Macintosh
для
прямого
під
'
єднання
(USB)
1.
З
'
єднайте
USB-
порти
принтера
і
комп
'
ютера
за
допомогою
кабелю
USB.
Використовуйте
стандартний
2-
метровий
(6,56
футів
)
кабель
USB.
2.
Вставте
компакт
-
диск
пристрою
у
пристрій
читання
компакт
-
дисків
і
запустіть
програму
встановлення
.
Якщо
меню
компакт
-
диска
не
запускається
автоматично
,
двічі
клацніть
на
піктогамі
компакт
-
диска
на
робочому
столі
.
3.
Двічі
клацніть
на
піктограмі
Installer
у
папці
HP LaserJet Installer.
4.
Виконуйте
вказівки
на
екрані
комп
'
ютера
.
Черги
принтера
USB
створюються
автоматично
,
коли
пристрій
під
'
єднується
до
комп
'
ютера
.
Проте
,
якщо
перед
під
'
єднанням
кабелю
USB
не
запустити
програму
встановлення
,
черга
використовуватиме
загальний
драйвер
PPD.
Щоб
змінити
драйвер
PPD
для
черги
,
виконайте
наступні
кроки
.
5.
На
жорсткому
диску
комп
'
ютера
відкрийте
Applications
(
Програми
),
тоді
Utilities
(
Службові
програми
),
а
тоді
Printer Setup Utility
(
Службова
програма
налаштування
принтера
).
6.
Виберіть
потрібну
чергу
принтера
і
,
натиснувши
Show Info
(
Показати
інформацію
),
відкрийте
вікно
діалогу
Printer Info
(
Інформація
про
принтер
).
UKWW
Програмне
забезпечення
для
Macintosh
37
Sample