HP LaserJet M2727 user manual download (Page 33 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 318
Елемент
меню
Елемент
вкладеного
меню
Опис
Full (
Повна
)
Less paper curl
(
Зменшити
скручування
паперу
)
On (
Увімк
.)
Off (
Вимк
.)
Якщо
надруковані
сторінки
постійно
скручуються
,
цей
параметр
дає
змогу
встановити
режим
,
який
зменшує
скручування
.
Налаштування
за
замовчуванням
-
Off (
Вимк
.)
.
Archive print (
Архівний
друк
)
On (
Увімк
.)
Off (
Вимк
.)
Для
друку
сторінок
,
котрі
будуть
зберігатися
впродовж
тривалого
часу
,
цей
параметр
дає
змогу
встановити
режим
,
який
зменшує
розмазування
та
розпорошення
тонера
.
Налаштування
за
замовчуванням
-
Off (
Вимк
.)
.
Restore defaults
(
Відновити
налаштування
за
замовчуванням
)
Дозволяє
повернути
всім
налаштовуваним
параметрам
заводські
значення
.
Таблиця
2-8
Меню
Network config (
Параметри
мережі
)
Елемент
меню
Елемент
вкладеного
меню
Опис
TCP/IP config
(
Параметри
TCP/IP)
Automatic
(
Автоматично
)
Manual (
Вручну
)
Automatic (
Автоматично
)
автоматично
налаштовує
всі
параметри
TCP/IP
через
DHCP, BootP
та
AutoIP.
Manual (
Вручну
)
потребує
налаштування
IP-
адреси
,
маски
підмережі
та
стандартного
шлюзу
вручну
.
На
дисплеї
панелі
керування
з
'
явиться
підказка
про
введення
кожної
частини
адреси
.
Збільшуйте
або
зменшуйте
значення
за
допомогою
кнопок
зі
стрілками
.
Натисніть
OK
,
щоб
підтвердити
значення
і
перемістити
курсор
до
наступного
поля
.
Після
завершення
вводу
кожної
адреси
з
'
являється
підказка
про
підтвердження
адреси
перед
переходом
до
наступної
.
Після
введення
всіх
трьох
адрес
пристрій
буде
автоматично
перезавантажено
.
Link speed (
Швидкість
з
'
єднання
)
Automatic
(
Автоматично
)
10T Full
10T Half
100TX Full
100TX Half
За
потреби
дає
змогу
задати
швидкість
з
'
єднання
вручну
.
Після
задання
швидкості
з
'
єднання
пристрій
буде
автоматично
перевантажено
.
Auto crossover
(
Автоматичне
визначення
типу
кабелю
)
On (
Увімк
.)
Off (
Вимк
.)
Дозволяє
встановити
автоматичне
визначення
типу
кабелю
.
Network services
(
Мережеві
служби
)
IPv4
IPv6
Дозволяє
вказати
,
чи
пристрій
використовуватиме
протокол
IPv4
чи
IPv6.
Show IP Address
(
Показати
ІР
-
адресу
)
Yes (
Так
)
Дозволяє
вказати
,
чи
відображатиме
пристрій
ІР
-
адресу
на
дисплеї
панелі
керування
.
Таблиця
2-7
Меню
Service (
Обслуговування
). (
продовження
)
UKWW
Меню
панелі
керування
21
Sample