HP LaserJet M2727 user manual download (Page 310 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 310 of 318
Нормативні
положення
декларації
про
відповідність
,
Канада
287
носії
вибір
розміру
і
типу
68
друк
на
спеціальних
носіях
75
підтримувані
розміри
59
усунення
несправностей
235
носії
друку
що
підтримуються
59
носій
автоматичне
зменшення
факсимільного
повідомлення
(
налаштування
)
146
джерело
подачі
,
вибір
80
застрягання
217
зшивання
193,
194
орієнтація
,
встановлення
82
ПАПД
,
сумісні
розміри
173
параметри
копіювання
100
розмір
,
вибір
79
розмір
,
зміна
101
розмір
документа
,
вибір
78
складки
234
скручений
усунення
несправностей
233
стандартний
розмір
для
лотка
64
сторінки
на
аркуш
,
Windows
88
тип
,
вибір
81
тип
,
зміна
102
НР
:
уповноважені
дилери
265
О
обмеження
матеріалів
280
обслуговування
коди
замовлення
256
параметри
HP
ToolboxFX
188
повідомлення
про
критичні
помилки
213
повторне
пакування
виробу
267
уповноважені
дилери
НР
265
обслуговування
на
території
замовника
наступного
дня
267
обслуговування
на
території
замовника
протягом
тижня
267
однорангове
з
'
єднання
,
друк
обмеження
49
оновлення
вбудованого
програмного
забезпечення
203
операційні
системи
,
мережі
50
операційні
системи
,
підтримувані
6,
8,
24,
36
опитування
,
пристрій
188
опитування
пристрою
188
опитування
факсів
134
орієнтація
,
встановлення
82
отримання
факсимільних
повідомлень
автоматичне
зменшення
налаштування
146
блокування
148
виявлення
тиші
,
режим
146
дзвінків
до
відповіді
налаштування
142
друк
інформації
про
відправника
147
з
паралельного
телефону
149
з
програмного
забезпечення
145
коли
чути
тони
факсу
164
опитування
134
повторний
друк
163
режим
відповіді
,
налаштування
143
типи
дзвінків
,
налаштування
144
отримання
факсів
журнал
, HP ToolboxFX
186
отримання
факсу
звіт
про
помилки
,
друк
171
очистка
зовнішня
203
зона
сканера
99
область
сканера
202
підкладки
кришки
202
пристрій
автоматичної
подачі
документу
201
скла
203
скло
119
скло
сканера
98
тракту
паперу
200
П
пакування
виробу
267
пам
'
ять
видалення
факсимільних
повідомлень
151
встановлення
198
коди
замовлення
257
повідомлення
про
помилку
212
повторний
друк
факсимільного
повідомлення
163
панель
керування
меню
11
налаштування
27,
36
повідомлення
,
усунення
несправностей
209
системні
параметри
HP
ToolboxFX
188
сканування
з
(Macintosh)
44
стан
витратних
матеріалів
,
перевірка
195
сторінка
очистки
,
друк
200
усунення
несправностей
дисплею
216
ПАПД
застрягання
217
код
замовлення
260
розміщення
4
сумісні
розміри
сторінок
173
папір
автоматичне
зменшення
факсимільного
повідомлення
(
налаштування
)
146
джерело
подачі
,
вибір
80
застрягання
217
зшивання
193
ПАПД
,
сумісні
розміри
173
параметри
HP
ToolboxFX
188
параметри
копіювання
100
перша
сторінка
40,
76
підтримувані
розміри
59
розмір
,
вибір
79
298
Покажчик
UKWW
Sample