HP LaserJet M2727 user manual download (Page 31 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 318
Елемент
меню
Елемент
вкладеного
меню
Елемент
вкладеного
меню
Опис
панелі
керування
).
Paper setup
(
Параметри
паперу
)
Def. paper size
(
Розмір
паперу
за
замовчування
м
)
Letter
A4
Legal
Дозволяє
вказати
розмір
паперу
для
друку
внутрішніх
звітів
та
інших
завдань
друку
,
для
яких
розмір
паперу
не
задано
.
Def. paper type
(
Тип
паперу
за
замовчування
м
)
Список
доступних
носіїв
друку
.
Дозволяє
вказати
тип
паперу
для
друку
внутрішніх
звітів
та
інших
завдань
друку
,
для
яких
тип
паперу
не
задано
.
Tray 1 (
Лоток
1)
Paper type (
Тип
паперу
)
Paper size
(
Розмір
паперу
)
Дозволяє
вказати
розмір
та
тип
паперу
за
замовчуванням
для
лотка
1.
Tray 2 (
Лоток
2)
Дозволяє
вказати
розмір
та
тип
паперу
за
замовчуванням
для
лотка
2.
Tray 3 (
Лоток
3)
Дозволяє
вказати
розмір
та
тип
носія
за
замовчуванням
для
додаткового
лотка
3.
Цей
елемент
меню
з
'
являється
лише
якщо
встановлено
лоток
3.
Paper out
action (
Дії
за
відсутності
паперу
)
Wait forever
(
Чекати
)
Cancel
(
Скасувати
)
Override
(
Продовжити
як
є
)
Дозволяє
визначити
дії
пристрою
в
умовах
,
коли
носій
потрібного
типу
чи
розміру
недоступний
,
або
вказаний
лоток
порожній
.
Виберіть
Wait forever
(
Чекати
),
щоб
пристрій
почекав
,
доки
буде
завантажено
потрібний
носій
.
Виберіть
Override
(
Продовжити
як
є
),
щоб
друкувати
на
папері
іншого
розміру
після
заданої
паузи
.
Виберіть
Cancel
(
Скасувати
),
щоб
автоматично
скасовувати
завдання
після
заданої
паузи
.
Якщо
вибрано
Override
(
Продовжити
як
є
)
або
Cancel
(
Скасувати
)
на
дисплеї
панелі
керування
з
'
явиться
запит
на
введення
тривалості
паузи
в
секундах
.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
можна
зменшити
або
збільшити
час
(
максимальне
значення
- 3600
секунд
).
Print quality
(
Якість
друку
)
Cartridge low
(
Вичерпується
картридж
)
(
Діапазон
1-20)
Дозволяє
вказати
відсоток
,
за
умови
досягнення
якого
на
дисплеї
панелі
керування
з
'
являється
повідомлення
про
низький
рівень
тонера
.
Replace
supplies
(
Заміна
витратних
матеріалів
)
Stop at Out
(
Зупинити
після
вичерпання
)
Override out
(
Продовжити
після
вичерпання
)
Дозволяє
вказати
поведінку
пристрою
після
виявлення
вичерпаного
картриджа
.
Print Density
(
Щільність
друку
)
(
Діапазон
1-5)
Дозволяє
вказати
кількість
тонера
,
яку
слід
застосувати
для
потовщення
ліній
та
контурів
.
Таблиця
2-6
Меню
System setup (
Налаштування
системи
) (
продовження
)
UKWW
Меню
панелі
керування
19
Sample