HP LaserJet M2727 user manual download (Page 302 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 302 of 318
вихідних
дзвінків
.
Зазвичай
обладнання
належить
користувачам
,
рідше
-
орендується
в
телефонній
компанії
.
водяні
знаки
Водяний
знак
-
це
фоновий
текст
,
який
додається
до
друкованого
документа
.
Наприклад
,
фоновим
текстом
документа
може
бути
слово
"
Конфіденційно
",
засвідчуючи
таким
чином
конфіденційність
документа
.
Можна
вибрати
з
набору
розроблених
водяних
знаків
,
змінюючи
шрифт
,
розмір
,
кут
нахилу
і
стиль
.
Пристрій
дозволяє
розмістити
водяний
знак
тільки
на
першій
сторінці
або
на
всіх
сторінках
документа
.
градація
сірого
Відтінки
сірого
,
які
відображають
світлі
й
темні
частини
зображення
після
перетворення
кольорового
зображення
у
градацію
сірого
.
Кольори
передаються
різними
відтінками
сірого
.
драйвер
принтера
Драйвер
принтера
-
це
програма
,
яка
використовується
програмним
забезпеченням
для
отримання
доступу
до
функцій
пристрою
.
Драйвер
принтера
перекладає
команди
форматування
прикладної
програми
(
наприклад
,
розриви
сторінок
та
вибір
шрифтів
)
на
мову
принтера
(
наприклад
,
PostScript
або
PCL)
і
надсилає
файл
для
друку
на
пристрій
.
кома
(,)
Кома
в
послідовності
набору
номера
факсу
означає
,
що
пристрій
робить
паузу
в
наборі
.
комутована
телефонна
мережа
загального
користування
(PSTN)
Міжнародна
телефонна
мережа
або
її
частина
.
Користувачі
отримують
унікальні
телефонні
номери
,
які
дозволяють
їм
зв
'
язуватися
з
мережею
PSTN
через
місцеві
компанії
телефонного
зв
'
язку
.
Часто
цей
термін
використовують
для
посилання
на
послуги
передачі
даних
чи
інші
нетелефонні
послуги
,
які
надаються
через
попередньо
встановлений
шлях
за
допомогою
звичайних
телефонних
сигналів
та
звичайних
комутованих
телефонних
мереж
.
контраст
Різниця
між
темними
та
світлими
областями
зображення
.
Що
менше
це
число
,
то
більш
схожими
є
відтінки
.
Що
більше
це
число
,
то
більшу
кількість
відтінків
помітно
.
налаштування
факсу
Елементи
,
пов
'
язані
з
факсом
,
зміни
до
яких
діють
до
моменту
наступних
змін
.
Прикладом
може
бути
встановлення
кількості
повторних
наборів
,
якщо
номер
зайнято
.
Ці
налаштування
розміщені
в
окремому
розділі
меню
панелі
керування
.
напівтони
Тип
зображення
,
який
симулює
градацію
сірого
змінною
кількістю
точок
.
Області
з
насиченим
забарвленням
містять
більшу
кількість
точок
,
а
світліші
-
меншу
.
обмежувач
стрибків
напруги
Пристрій
,
який
захищає
розетку
і
лінії
комунікацій
від
стрибків
напруги
.
окрема
лінія
Окрема
телефонна
лінія
,
яка
використовується
тільки
для
голосових
або
факсових
дзвінків
.
ПАПД
Пристрій
автоматичної
подачі
документів
.
ПАПД
використовують
для
автоматичної
подачі
оригіналів
на
пристрій
для
копіювання
,
сканування
чи
надсилання
факсом
.
пікселів
на
дюйм
(ppi)
Одиниця
вимірювання
роздільної
здатності
сканування
.
Загалом
,
що
більше
пікселів
на
дюйм
,
то
більшою
є
роздільна
здатність
,
більш
детальне
зображення
та
більший
розмір
файлу
.
посилання
Під
'
єднання
до
програми
чи
пристрою
,
яке
можна
використати
для
надсилання
інформації
з
програмного
забезпечення
пристрою
до
інших
програм
,
наприклад
електронної
пошти
,
електронного
факсу
чи
системи
оптичного
розпізнавання
тексту
.
програмне
забезпечення
для
оптичного
розпізнавання
тексту
(OCR)
Програмне
забезпечення
для
оптичного
розпізнавання
тексту
(OCR)
перетворює
електронне
зображення
тексту
,
наприклад
сканований
документ
,
у
формат
,
прийнятний
для
використання
текстовими
процесорами
і
програмами
роботи
з
електронними
таблицями
та
базами
даних
.
розділення
дзвінків
Послуга
,
що
надається
деякими
телефонними
компаніями
в
деяких
країнах
/
регіонах
і
дозволяє
встановлювати
два
або
три
телефонні
номери
на
одну
телефонну
лінію
.
Кожен
телефонний
номер
має
інший
шаблон
дзвінка
,
і
факсимільний
апарат
можна
налаштувати
так
,
щоб
він
розпізнавав
дзвінок
на
номер
факсу
.
290
Довідник
UKWW
Sample