HP LaserJet M2727 user manual download (Page 300 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 300 of 318
HP LaserJet M2727nf, M2727nfs - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita.
Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän
käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman
erikoistyökaluja.
VARO !
Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa
toiminnassa. Älä katso säteeseen.
VARNING !
Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig
laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:
Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.
Таблиця
вмісту
хімічних
речовин
(
Китай
)
根据中国
子信息
染控制管理
法的要求而出台
Таблиця
D-1
有毒有害物
部件名称
有毒有害物
和元素
(Pb)
(Hg)
(Cd)
六价
(Cr(VI))
溴 ±
(PBB)
二苯
(PBDE)
打印引擎
X
O
X
X
O
O
印机
X
O
O
O
O
O
控制面板
O
O
O
O
O
O
塑料外壳
O
O
O
O
O
O
格式化板
X
O
O
O
O
O
碳粉盒
X
O
O
O
O
O
O:
表示在此部件所用的所有同
材料中,
所含的此有毒或有害物
均低于
SJ/T11363-2006
的限制要
求。
X:
表示在此部件所用的所有同
材料中,
至少一
所含的此有毒或有害物
高于
SJ/T11363-2006
的限
制要求。
ПРИМІТКА
.
引用的“
保使用期限”
是根据在正常温度和湿度条件下操作使用
品而确定的。
288
Додаток
D
Нормативна
інформація
UKWW
Sample