HP LaserJet M2727 user manual download (Page 296 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 296 of 318
Заява
Європейського
Союзу
щодо
здійснення
телекомунікаційних
операцій
Цей
пристрій
призначено
для
підключення
до
аналогових
комутованих
телефонних
мереж
загального
користування
(PSTN)
в
країнах
/
регіонах
Європейського
економічного
простору
(EEA).
Він
відповідає
вимогам
Директиви
Євросоюзу
щодо
термінального
радіо
-
та
телекомунікаційного
обладнання
1999/5/EC (
Директива
II)
і
має
належне
маркування
відповідності
CE.
Докладнішу
інформацію
див
.
у
Заяві
про
відповідність
від
виробника
,
що
розміщена
в
іншому
розділі
цього
посібника
.
Проте
через
через
різноманітність
окремих
національних
телефонних
мереж
не
гарантується
безумовна
успішна
функціональність
пристрою
в
усіх
термінальних
вузлах
телефонних
мереж
загального
користування
(PSTN).
Сумісність
із
мережею
залежить
від
правильності
налаштувань
,
виконаних
користувачем
під
час
підготовки
під
'
єднання
до
телефонної
мережі
PSTN.
Дотримуйтеся
вказівок
цього
посібника
.
Якщо
виникають
проблеми
зі
сумісністю
з
мережею
,
зверніться
до
постачальника
обладнання
або
до
довідкової
служби
Hewlett-Packard
в
країні
/
регіоні
,
де
функціонуватиме
пристрій
.
Під
'
єднання
до
термінального
вузла
PSTN
може
стати
причиною
додаткових
вимог
зі
сторони
місцевого
оператора
телефонгної
мережі
PSTN.
284
Додаток
D
Нормативна
інформація
UKWW
Sample