HP LaserJet M2727 user manual download (Page 295 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 295 of 318
Вимоги
IC CS-03
Повідомлення
Маркуванням
Департаменту
промисловості
Канади
позначається
сертифіковане
обладнання
.
Сертифікація
означає
,
що
обладнання
відповідає
певним
вимогам
до
безпеки
,
функціональності
та
захисту
телекомунікаційних
мереж
,
визначеним
у
відповідних
документах
технічних
вимог
для
термінального
обладнання
.
Департамент
не
гарантує
,
що
обладнання
працюватиме
у
задовільний
з
погляду
користувача
спосіб
.
Перед
встановленням
обладнання
користувачі
повинні
переконатися
,
що
це
обладнання
дозволяється
підключати
до
мережі
місцевого
оператора
зв
'
язку
.
Обладнання
також
слід
встановлювати
,
використовуючи
дозволений
спосіб
підключення
.
Користувачі
повинні
усвідомлювати
,
що
за
певних
обставин
відповідність
обладнання
усім
зазначеним
вище
вимогам
не
може
допомогти
уникнути
погіршення
в
його
роботі
.
Ремонт
сертифікованого
обладнання
повинен
координуватися
представником
,
визначеним
виробником
.
Будь
-
які
ремонтні
роботи
чи
модифікації
,
внесені
користувачем
у
це
обладнання
,
як
і
неправильна
робота
обладнання
,
можуть
бути
причиною
вимоги
з
боку
телефонної
компанії
до
користувача
про
відключення
обладнання
від
мережі
.
Для
власної
безпеки
користувач
повинен
забезпечити
з
'
єднання
разом
виходів
заземлення
електромережі
,
телефонної
лінії
та
внутрішньої
системи
металевих
труб
,
за
наявності
останньої
.
Ці
перестороги
можуть
бути
особливо
важливими
у
сільській
місцевості
.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
.
Користувачам
не
слід
самостійно
намагатися
виконати
ці
підключення
,
а
потрібно
звернутися
до
відповідного
контролюючого
органу
електромереж
або
електрика
.
Коефіцієнт
еквівалентного
навантаження
(REN)
для
цього
пристрою
становить
0,7.
Повідомлення
.
Коефіцієнт
еквівалентного
навантаження
(REN)
присвоюється
кожному
термінальному
пристроєві
і
вказує
максимальну
кількість
терміналів
,
які
можна
приєднати
до
телефонного
інтерфейсу
.
Кінцева
форма
інтерфейсу
може
складатися
з
довільної
комбінації
пристроїв
,
але
так
,
щоб
сумарний
коефіцієнт
еквівалентного
навантаження
всіх
пристроїв
не
перевищував
п
'
ять
(5).
Стандартний
код
в
класифікації
підключень
The standard connecting
arrangement code (
тип
телефонної
розетки
)
для
обладнання
з
прямим
під
'
єднанням
до
телефонної
мережі
- CA11A.
UKWW
Вимоги
IC CS-03
283
Sample