HP LaserJet M2727 user manual download (Page 288 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 288 of 318
Відповідність
вимогам
FCC
Це
обладнання
перевірено
на
відповідність
обмеженням
для
цифрових
пристроїв
класу
B
згідно
частини
15
правил
FCC.
Ці
обмеження
призначені
для
забезпечення
захисту
проти
шкідливих
перешкод
при
встановленні
у
житлових
приміщеннях
.
Це
обладнання
виробляє
,
використовує
,
а
також
може
випромінювати
енергію
в
радіочастотному
діапазоні
.
Якщо
встановлення
та
використання
обладнання
не
відповідає
інструкції
,
воно
може
створювати
шкідливі
перешкоди
для
радіозв
'
язку
.
Проте
неможливо
повністю
гарантувати
,
що
за
певних
умов
встановлення
перешкоди
не
виникатимуть
.
Якщо
це
обладнання
створює
перешкоди
для
приймання
радіо
-
і
телесигналу
,
що
можна
визначити
шляхом
увімкнення
і
вимкнення
обладнання
,
рекомендовано
використання
декількох
способів
усунення
цих
перешкод
:
Змініть
напрямок
або
місце
розташування
прийомної
антени
.
Збільште
відстань
між
обладнанням
та
приймачем
.
Під
'
єднайте
обладнання
до
іншої
розетки
(
не
до
тої
,
до
якої
під
'
єднано
приймач
).
Проконсультуйтесь
у
свого
дилера
або
досвідченого
радіо
/
телетехніка
.
ПРИМІТКА
.
Будь
-
які
зміни
або
модифікації
конструкції
принтера
,
не
схвалені
компанією
Hewlett-
Packard,
можуть
призвести
до
позбавлення
користувача
права
на
використання
цього
обладнання
.
Для
відповідності
обмеженням
для
пристроїв
класу
B
частини
15
правил
FCC
обов
'
язковим
є
використання
екранованого
інтерфейсного
кабелю
.
Це
обладнання
відповідає
частині
68
правил
FCC.
На
тильній
стороні
пристрою
є
етикетка
,
на
якій
,
окрім
іншої
інформації
,
подано
номер
реєстрації
FCC
та
коефіцієнт
еквівалентного
навантаження
(REN)
для
цього
обладнання
.
У
разі
необхідності
цю
інформацію
слід
надати
телефонній
компанії
.
Коефіцієнт
еквівалентного
навантаження
REN
використовується
для
визначення
кількості
пристроїв
,
які
можуть
бути
під
'
єднані
до
телефонної
лінії
.
Надто
велике
значення
REN
для
телефонної
лінії
може
призвести
до
того
,
що
пристрої
не
відповідатимуть
на
вхідні
дзвінки
.
У
більшості
,
але
не
у
всіх
країнах
/
регіонах
,
загальна
кількість
REN
не
повинна
перевищувати
п
'
яти
(5).
Щоб
мати
певність
щодо
кількості
пристроїв
,
які
можна
під
'
єднати
до
лінії
відповідно
до
загального
коефіцієнта
REN,
зверніться
до
телефонної
компанії
.
Дане
обладнання
використовує
такі
роз
'
єми
USOC: RJ11C.
FCC-
сумісний
телефонний
кабель
та
модульний
штекер
постачається
у
комплекті
з
обладнанням
.
Це
обладнання
розроблено
для
під
'
єднання
до
телефонної
мережі
або
інших
кабелів
за
допомогою
сумісного
модульного
роз
'
єму
,
що
відповідає
вимогам
частини
68.
Це
обладнання
не
можна
використовувати
для
користування
послугою
таксофонного
зв
'
язку
,
що
надається
телефонною
компанією
.
Використання
послуги
Party Line Service
оплачується
згідно
з
державними
тарифами
.
Якщо
це
обладнання
спричиняє
шкоду
телефонній
мережі
,
телефонна
компанія
заздалегідь
повідомить
вас
про
те
,
що
можливо
знадобиться
тимчасово
припинити
надання
послуг
.
Якщо
попереднє
повідомлення
неможливе
,
телефонна
компанія
повідомить
користувача
якомога
швидше
.
Крім
того
,
вам
порадять
подати
скаргу
до
FCC,
якщо
ви
вважаєте
,
що
це
необхідно
.
Телефонна
компанія
може
змінювати
умови
роботи
,
обладнання
,
операції
або
процедури
,
що
може
вплинути
на
експлуатацію
пристрою
.
У
такому
разі
телефонна
компанія
заздалегідь
попередить
про
необхідність
виконання
певних
модифікацій
з
метою
підтримання
безперебійної
роботи
пристрою
.
У
випадку
несправності
обладнання
дивіться
номери
телефонів
центрів
ремонту
та
(
або
)
гарантійного
обслуговування
на
першій
сторінці
обкладинки
посібника
.
Якщо
така
несправність
спричиняє
шкоду
телефонній
мережі
,
телефонна
компанія
може
попросити
вас
відключити
обладнання
від
мережі
до
вирішення
проблеми
.
Користувач
може
276
Додаток
D
Нормативна
інформація
UKWW
Sample