HP LaserJet M2727 user manual download (Page 276 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 276 of 318
Положення
обмеженої
гарантії
на
картридж
Цей
виріб
HP
гарантовано
не
має
дефектів
у
матеріалах
та
якості
виготовлення
.
Ця
гарантія
не
поширюється
на
вироби
,
що
(a)
були
перезаправлені
,
модифіковані
,
перероблені
чи
підроблені
будь
-
яким
чином
, (
б
)
мають
несправності
внаслідок
неправильного
використання
,
зберігання
чи
експлуатації
в
умовах
,
що
не
відповідають
рекомендованим
умовам
середовищ
експлуатації
або
зберігання
,
або
(
в
)
демонструють
ознаки
зношування
від
звичайного
використання
.
Для
отримання
гарантійного
обслуговування
поверніть
виріб
у
місце
придбання
(
із
письмовим
описом
несправності
і
зразками
друку
)
або
зверніться
до
служби
технічної
підтримки
користувачів
HP.
На
власний
розсуд
компанія
HP
замінить
дефектні
вироби
чи
компенсує
їхню
вартість
.
У
МЕЖАХ
,
ДОЗВОЛЕНИХ
МІСЦЕВИМ
ЗАКОНОДАВСТВОМ
,
ВИЩЕЗАЗНАЧЕНІ
ГАРАНТІЙНІ
ЗОБОВ
ЯЗАННЯ
Є
ЄДИНИМИ
,
І
ЖОДНІ
ІНШІ
ГАРАНТІЇ
АБО
УМОВИ
,
УСНІ
ЧИ
ПИСЬМОВІ
,
НЕ
НАДАЮТЬСЯ
ПРЯМО
ЧИ
ОПОСЕРЕДКОВАНО
;
КОМПАНІЯ
HP
ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ
ВІД
БУДЬ
-
ЯКИХ
НЕЯВНИХ
ГАРАНТІЙ
АБО
УМОВ
ЩОДО
КОМЕРЦІЙНОЇ
ЦІННОСТІ
,
ЗАДОВІЛЬНОЇ
ЯКОСТІ
АБО
ПРИДАТНОСТІ
ДЛЯ
ПЕВНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
.
У
МЕЖАХ
,
ВИЗНАЧЕНИХ
МІСЦЕВИМ
ЗАКОНОДАВСТВОМ
,
КОМПАНІЯ
HP
ЧИ
ЇЇ
ПОСТАЧАЛЬНИКИ
В
ЖОДНОМУ
РАЗІ
НЕ
ВІДПОВІДАЮТЬ
ЗА
ПРЯМІ
,
ОПОСЕРЕДКОВАНІ
,
НЕПЕРЕДБАЧЕНІ
АБО
ПОБІЧНІ
ВТРАТИ
(
В
ТОМУ
ЧИСЛІ
ВТРАТУ
ПРИБУТКІВ
ЧИ
ДАНИХ
)
ЧИ
ІНШІ
ЗБИТКИ
,
НЕЗАЛЕЖНО
ВІД
ТОГО
,
ЧИ
ОСНОВОЮ
ПРЕТЕНЗІЇ
Є
КОНТРАКТ
,
ПОЗОВ
ЧИ
ІНШИЙ
ЮРИДИЧНИЙ
АКТ
.
УМОВИ
ЦІЄЇ
ГАРАНТІЇ
,
ЗА
ВИНЯТКОМ
ДОЗВОЛЕНИХ
ЗАКОНОМ
МЕЖ
,
НЕ
ВИКЛЮЧАЮТЬ
,
НЕ
ОБМЕЖУЮТЬ
І
НЕ
ЗМІНЮЮТЬ
ОБОВ
'
ЯЗКОВІ
ЗАКОННІ
ПРАВА
,
ЯКІ
ВИ
МАЄТЕ
ЯК
ПОКУПЕЦЬ
ЦЬОГО
ВИРОБУ
,
А
ЛИШЕ
ДОПОВНЮЮТЬ
ТАКІ
ПРАВА
.
264
Додаток
B
Обслуговування
і
технічна
підтримка
UKWW
Sample