HP LaserJet M2727 user manual download (Page 266 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 266 of 318
Проблема
Причина
Вирішення
Друкується
сторінка
помилки
PS.
Завдання
друку
може
не
бути
файлом
PS.
Перевірте
,
чи
завдання
друку
є
файлом
PS.
Перевірте
,
чи
має
програма
очікувала
,
що
на
пристрій
потрібно
надіслати
файл
налаштування
або
заголовок
PS.
Помилка
обмежень
перевірки
Надто
складне
завдання
друку
.
Можливо
,
потрібно
друкувати
завдання
із
роздільною
здатністю
600
точок
на
дюйм
,
спростити
сторінку
або
додати
більше
пам
яті
.
Помилка
віртуальної
пам
яті
Помилка
шрифту
Виберіть
завантаження
шрифтів
без
обмежень
у
драйвері
принтера
.
Перевірка
діапазону
Помилка
шрифту
Виберіть
завантаження
шрифтів
без
обмежень
у
драйвері
принтера
.
Таблиця
12-4
Помилки
PS (
продовження
)
254
Розділ
12
Усунення
несправностей
UKWW
Sample