HP LaserJet M2727 user manual download (Page 265 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 265 of 318
При
підключенні
за
допомогою
кабелю
USB
принтер
не
відображається
у
програмі
Macintosh Printer Setup Utility (
Програма
налаштування
принтера
)
після
вибору
драйвера
.
Причина
Рішення
Ця
несправність
спричинена
програмним
забезпеченням
або
апаратним
компонентом
.
Усунення
несправностей
програмного
забезпечення
Перевірте
,
чи
підтримує
ваш
комп
ютер
Macintosh USB.
Перевірте
,
чи
є
ваша
операційна
система
Macintosh
системою
Mac OS X v10.3
або
Mac OS X v10.4.
Переконайтеся
,
що
ваш
комп
ютер
Macintosh
має
відповідне
програмне
забезпечення
для
USB
компанії
Apple.
Усунення
несправностей
апаратного
забезпечення
Перевірте
,
чи
пристрій
увімкнено
.
Перевірте
,
чи
правильно
підключено
кабель
USB.
Переконайтеся
,
що
використовується
відповідний
швидкісний
кабель
USB.
Переконайтеся
,
що
з
одного
ланцюга
мережі
не
живляться
надто
багато
USB-
пристроїв
.
Відключіть
усі
пристрої
з
ланцюга
і
підключіть
кабель
напряму
до
USB-
порту
хост
-
комп
ютера
.
Перевірте
,
щоб
у
ланцюг
було
підключено
не
більше
двох
пасивних
USB-
концентраторів
.
Відключіть
усі
пристрої
з
ланцюга
і
підключіть
кабель
напряму
до
USB-
порту
хост
-
комп
ютера
.
ПРИМІТКА
.
Клавіатура
iMac –
це
пасивний
USB-
концентратор
.
Вирішення
проблем
PostScript (PS)
Описані
нижче
ситуації
залежать
від
мови
PS
і
можуть
статися
при
використанні
кількох
мов
принтера
.
ПРИМІТКА
.
Щоб
отримати
надруковане
чи
відображуване
на
екрані
повідомлення
у
разі
помилок
PS,
відкрийте
діалогове
вікно
Print Options
(
Параметри
друку
)
і
клацніть
пункт
вибору
поряд
із
розділом
PS Errors (
Помилки
PS).
Цю
операцію
можна
виконати
зі
вбудованого
веб
-
сервера
.
Таблиця
12-4
Помилки
PS
Проблема
Причина
Вирішення
Завдання
надруковано
шрифтом
Courier (
стандартний
шрифт
принтера
)
замість
вибраного
вами
шрифту
.
Вибраний
шрифт
не
завантажено
.
Можна
переключити
мову
для
друку
завдання
PCL
безпосередньо
перед
отриманням
завдання
друку
PS.
Завантажте
потрібний
шрифт
і
надішліть
завдання
друку
ще
раз
.
Перевірте
тип
і
розміщення
шрифта
.
Завантажте
шрифт
у
пристрій
,
якщо
це
можливо
.
Див
.
документацію
програмного
забезпечення
.
Сторінка
формату
„legal”
друкується
з
обрізаними
полями
.
Надто
складне
завдання
друку
.
Можливо
,
потрібно
друкувати
завдання
із
роздільною
здатністю
600
точок
на
дюйм
,
спростити
сторінку
або
додати
більше
пам
яті
.
Таблиця
12-3
Проблеми
із
системами
Mac OS X v10.3
та
Mac OS X v10.4 (
продовження
)
UKWW
Вирішення
проблем
із
програмним
забезпеченням
253
Sample