HP LaserJet M2727 user manual download (Page 264 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 264 of 318
Ім
я
пристрою
, IP-
адресу
або
ім
я
хоста
Rendezvous
чи
Bonjour
не
відображається
у
списку
принтерів
у
програмі
Printer
Setup Utility (
Програма
налаштування
принтера
).
Причина
Рішення
Можливо
,
принтер
не
готовий
до
роботи
.
Упевніться
,
що
усі
кабелі
правильно
підключено
,
пристрій
увімкнено
,
і
світиться
індикатор
готовності
.
У
разі
підключення
через
USB-
або
Ethernet-
концентратор
спробуйте
підключитися
до
комп
ютера
напряму
або
підключіться
до
іншого
порту
.
Використовується
неправильне
ім
я
пристрою
, IP-
адреса
або
ім
я
хоста
Rendezvous
чи
Bonjour.
Перевірте
ім
я
пристрою
, IP-
адресу
або
ім
я
хоста
Rendezvous
чи
Bonjour,
роздрукувавши
сторінку
конфігурації
.
Див
.
Інформаційні
сторінки
на
сторінці
180
.
Перевірте
,
чи
відповідають
ім
я
, IP-
адреса
або
ім
я
хоста
Rendezvous
чи
Bonjour
імені
пристрою
, IP-
адресі
або
імені
хоста
Rendezvous
чи
Bonjour
у
програмі
Printer Setup Utility (
Програма
налаштування
принтера
).
Можливо
,
кабель
інтерфейсу
несправний
або
низькоякісний
.
Замініть
кабель
інтерфейсу
.
Використовуйте
кабель
високої
якості
.
Завдання
друку
не
було
надіслано
на
потрібний
пристрій
.
Причина
Рішення
Можливо
,
чергу
друку
зупинено
.
Відкрийте
чергу
друку
і
клацніть
Start Jobs
(
Запустити
завдання
).
Використовується
неправильне
ім
я
пристрою
чи
IP-
адреса
.
Ваше
завдання
друку
отримав
інший
пристрій
з
таким
же
або
подібним
ім
'
ям
принтера
, IP-
адресою
або
ім
'
ям
хоста
Rendezvous
чи
Bonjour.
Перевірте
ім
я
пристрою
, IP-
адресу
або
ім
я
хоста
Rendezvous
чи
Bonjour,
роздрукувавши
сторінку
конфігурації
.
Див
.
Інформаційні
сторінки
на
сторінці
180
.
Перевірте
,
чи
відповідають
ім
я
, IP-
адреса
або
ім
я
хоста
Rendezvous
чи
Bonjour
імені
пристрою
, IP-
адресі
або
імені
хоста
Rendezvous
чи
Bonjour
у
програмі
Printer Setup Utility (
Програма
налаштування
принтера
).
Файл
Encapsulated PostScript (EPS)
не
друкується
із
правильними
шрифтами
.
Причина
Рішення
Ця
проблема
виникає
в
деяких
програмах
.
Спробуйте
завантажити
на
пристрій
шрифти
,
що
знаходяться
у
файлі
EPS,
до
початку
друку
.
Надішліть
файл
у
форматі
ASCII
замість
двійкового
коду
.
Не
вдається
друкувати
з
USB-
картки
іншого
виробника
.
Причина
Рішення
Ця
помилка
виникає
,
якщо
не
встановлено
програмне
забезпечення
для
принтерів
із
підключенням
USB.
Для
підключення
USB-
картки
іншого
виробника
необхідне
програмне
забезпечення
Apple USB Adapter Card Support.
Найновіша
версія
цього
програмного
забезпечення
доступна
на
веб
-
сайті
Apple.
Таблиця
12-3
Проблеми
із
системами
Mac OS X v10.3
та
Mac OS X v10.4 (
продовження
)
252
Розділ
12
Усунення
несправностей
UKWW
Sample