HP LaserJet M2727 user manual download (Page 263 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 263 of 318
Вирішення
проблем
із
програмним
забезпеченням
Вирішення
типових
проблем
,
що
можуть
виникати
в
системах
Windows
Повідомлення
про
помилку
:
"General Protection FaultException OE"
"Spool32"
"Illegal Operation"
Причина
Рішення
Закрийте
всі
програми
,
перезапустіть
Windows
і
спробуйте
ще
раз
.
Виберіть
інший
драйвер
принтера
.
Якщо
вибрано
драйвер
принтера
PCL 6,
перейдіть
до
драйвера
принтера
PCL 5
чи
драйвера
HP
для
емуляції
Postscript level 3 -
це
можна
зробити
з
програми
.
Видаліть
усі
тимчасові
файли
з
підкаталогу
Temp.
Щоб
визначити
ім
'
я
каталогу
,
відкрийте
файл
AUTOEXEC.BAT
і
знайдіть
у
ньому
вираз
"Set Temp =".
Ім
'
я
після
цього
виразу
і
є
ім
'
ям
каталогу
тимчасових
файлів
.
За
замовчуванням
це
C:\TEMP,
хоча
каталог
можна
перевизначити
.
Детальніше
про
повідомлення
про
помилки
у
системі
Windows
див
.
у
документації
Microsoft Windows,
що
постачається
із
комп
'
ютером
.
Вирішення
типових
проблем
,
що
можуть
виникати
на
комп
ютерах
Macintosh
Таблиця
12-3
Проблеми
із
системами
Mac OS X v10.3
та
Mac OS X v10.4
Драйвер
принтера
не
вказано
у
програмі
Printer Setup Utility (
Програма
налаштування
принтера
).
Причина
Рішення
Програмне
забезпечення
пристрою
не
встановлено
або
було
встановлено
неправильно
.
Переконайтеся
,
що
файл
PPD
знаходиться
у
такій
папці
на
жорсткому
диску
:
Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources/<lang>.lproj
,
де
<lang> —
код
мови
,
що
складається
з
двох
літер
,
для
використовуваної
вами
мови
.
У
разі
необхідності
перевстановіть
програмне
забезпечення
.
Див
.
короткий
посібник
для
отримання
докладних
вказівок
.
Файл
PostScript Printer Description (PPD)
пошкоджено
.
Видаліть
файл
PPD
із
такої
папки
на
жорсткому
диску
:
Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj
,
де
<lang> —
код
мови
,
що
складається
з
двох
літер
,
для
використовуваної
вами
мови
.
Перевстановіть
програмне
забезпечення
.
Див
.
короткий
посібник
для
отримання
докладних
вказівок
.
UKWW
Вирішення
проблем
із
програмним
забезпеченням
251
Sample