HP LaserJet M2727 user manual download (Page 260 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 260 of 318
Усунення
проблем
з
підключенням
Усунення
проблем
із
прямим
підключенням
Якщо
виникають
проблеми
під
'
єднання
,
коли
виріб
підключений
безпосередньо
до
комп
'
ютера
,
виконайте
такі
дії
:
1.
Перевірте
,
чи
довжина
кабелю
USB
не
перевищує
2
м
(6,5
футів
).
2.
Перевірте
,
чи
підключені
обидва
кінці
кабелю
USB.
3.
Перевірте
,
чи
є
кабель
кабелем
USB 2.0
з
сертифікацією
Hi-Speed.
4.
Якщо
проблема
не
усувається
,
скористайтесь
іншим
кабелем
USB.
Проблеми
з
мережею
Перевірте
,
чи
увімкнений
та
підключений
пристрій
Щоб
переконатись
,
що
пристрій
готовий
до
друку
,
перевірте
такі
позиції
.
1.
Чи
підключений
до
мережі
і
чи
увімкнений
пристрій
?
Перевірте
,
чи
підключений
до
мережі
і
чи
увімкнений
пристрій
.
Якщо
проблема
не
усувається
,
можливо
,
пошкоджений
кабель
,
джерело
живлення
або
пристрій
.
2.
Чи
світиться
індикатор
готовності
?
Якщо
індикатор
блимає
,
можливо
,
необхідно
дочекатись
завершення
поточного
завдання
.
3.
Чи
порожній
дисплей
панелі
керування
?
Переконайтеся
,
що
пристрій
увімкнений
.
Переконайтеся
,
що
картридж
встановлено
правильно
.
4.
Чи
на
дисплеї
панелі
керування
виробу
відображається
якесь
повідомлення
,
відмінне
від
Ready
(
Готовий
)?
Повний
перелік
повідомлень
панелі
керування
та
відповідних
дій
дивіться
в
документації
виробу
.
248
Розділ
12
Усунення
несправностей
UKWW
Sample