HP LaserJet M2727 user manual download (Page 26 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 318
Елемент
меню
Елемент
вкладеного
меню
Елемент
вкладеного
меню
Опис
Fax Reports
(
Звіти
факсу
)
Fax Confirmation
(
Підтвердження
факсу
)
Never (
Ніколи
)
Every fax (
Всі
факси
)
Send fax only (
Лише
про
надіслані
)
Receive fax (
Лише
про
отримані
)
Дозволяє
вказати
,
чи
друкуватиме
пристрій
звіт
після
успішного
завдання
надсилання
чи
отримання
.
Include 1st page
(
Включити
1
сторінку
)
On (
Увімк
.)
Off (
Вимк
.)
Дозволяє
вказати
,
чи
буде
пристрій
друкувати
в
звіті
зменшене
зображення
першої
сторінки
факсу
.
Fax Error Report
(
Повідомлення
про
помилки
факсу
)
Every error (
Після
кожної
помилки
)
Send Error (
Після
помилки
відправлення
)
Receive Error (
Після
помилки
отримання
)
Never (
Ніколи
)
Дозволяє
вказати
,
чи
друкуватиме
пристрій
звіт
після
невдалого
завдання
надсилання
чи
отримання
.
Last Call Report
(
Звіт
про
останній
дзвінок
)
Дозволяє
надрукувати
звіт
про
останню
операцію
надсилання
або
отримання
факсу
.
Fax Activity log
(
Журнал
операцій
факсу
)
Print log now
(
Надрукувати
журнал
)
Auto Log Print
(
Автоматичний
друк
журналу
)
Print log now
(
Надрукувати
журнал
):
Дозволяє
надрукувати
список
факсів
,
які
було
надіслано
або
отримано
виробом
.
Auto Log Print
(
Автоматичний
друк
журналу
):
Виберіть
On (
Увімк
.)
,
щоб
автоматично
друкувати
звіт
після
кожного
завдання
факсу
.
Виберіть
Off
(
Вимк
.)
,
щоб
вимкнути
функцію
автоматичного
друку
звітів
.
PhoneBook report
(
Звіт
про
адресну
книгу
)
Дозволяє
надрукувати
список
номерів
експрес
-
набору
,
встановлених
для
пристрою
.
Block Fax list
(
Список
заблокованих
факсів
)
Дозволяє
надрукувати
список
телефонних
номерів
,
надсилання
факсів
з
яких
на
пристрій
заблоковано
.
Billing report (
Звіт
про
рахунки
)
Дозволяє
надрукувати
список
кодів
рахунків
,
які
використовувалися
для
вихідних
факсів
.
Цей
звіт
показує
,
скільки
вихідних
факсів
було
нараховано
на
кожний
код
.
Цей
елемент
меню
з
'
являється
тільки
тоді
,
коли
увімкнено
функцію
кодів
рахунків
.
All fax reports (
Усі
звіти
факсу
)
Дозволяє
надрукувати
всі
звіти
,
пов
'
язані
з
роботою
факсу
.
Menu structure
(
Структура
меню
)
Дозволяє
надрукувати
карту
структури
меню
панелі
керування
.
У
ній
вказуються
активні
налаштування
для
кожного
меню
.
Таблиця
2-4
Меню
Reports (
Звіти
) (
продовження
)
14
Розділ
2
Панель
керування
UKWW
Sample