HP LaserJet M2727 user manual download (Page 249 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 249 of 318
Проблема
Причина
Вирішення
Сторінки
видруковуються
повністю
порожніми
.
На
картриджі
може
бути
пакувальна
стрічка
.
Перевірте
,
чи
повністю
знята
пакувальна
стрічка
з
картриджа
.
Можливо
,
документ
містить
порожні
сторінки
.
Перевірте
,
чи
в
документі
,
який
ви
друкуєте
,
немає
порожніх
сторінок
.
Можливо
,
виріб
несправний
.
Для
перевірки
роботи
виробу
видрукуйте
сторінку
конфігурації
.
Див
.
Інформаційні
сторінки
на
сторінці
180
.
Друк
може
сповільнюватися
внаслідок
використання
певних
видів
носіїв
.
Виконайте
друк
на
іншому
типі
паперу
.
Сторінки
не
друкуються
.
Можливо
,
виріб
не
втягує
носій
належним
чином
.
Див
.
Проблеми
подачі
носіїв
на
сторінці
234
.
Можливо
,
носій
застряг
у
пристрої
.
Усуньте
застрягання
.
Див
.
Усунення
застрягань
на
сторінці
217
.
Можливо
,
кабель
USB
або
мережевий
кабель
вийшов
із
ладу
або
не
був
належним
чином
під
'
єднаний
.
Відключіть
кабель
з
обох
боків
і
підключіть
знову
Спробуйте
виконати
завдання
друку
,
яке
вже
колись
друкувалося
Спробуйте
використати
інший
кабель
.
Можливо
,
змінилася
IP-
адреса
пристрою
.
Надрукуйте
сторінку
конфігурації
з
контрольної
панелі
.
Порівняйте
встановлену
IP-
адресу
із
тою
,
що
зазначена
в
діалоговому
вікні
Properties
(
Властивості
).
Можливо
,
виріб
не
встановлений
як
принтер
за
замовчуванням
.
Відкрийте
діалогове
вікно
Printers
(
Принтери
)
або
Printers and Faxes
(
Принтери
й
факси
),
клацніть
правою
кнопкою
миші
на
піктограмі
виробу
,
після
чого
натисніть
Set as Default Printer
(
Встановити
як
принтер
за
замовчуванням
).
Можливо
,
у
пристрої
трапилася
помилка
.
Перевірте
повідомлення
про
помилку
на
панелі
керування
.
Див
.
Повідомлення
панелі
керування
на
сторінці
209
.
Можливо
,
виконання
завдання
призупинене
або
пристрій
відключений
.
Відкрийте
діалогове
вікно
Printers
(
Принтери
)
або
Printers and Faxes
(
Принтери
й
факси
)
і
перевірте
,
чи
виріб
перебуває
у
стані
готовності
.
Якщо
завдання
призупинене
,
клацніть
правою
кнопкою
миші
на
пристрій
і
натисніть
Resume Printing
(
Продовжити
друк
).
Можливо
,
відсутнє
живлення
на
пристрої
.
Перевірте
шнур
живлення
та
переконайтесь
,
що
пристрій
ввімкнений
.
На
вашому
комп
'
ютері
працюють
інші
пристрої
.
Виріб
не
завжди
може
використовувати
USB-
порт
спільно
з
іншими
пристроями
.
Якщо
до
порту
,
до
якого
підключений
виріб
,
також
підключений
зовнішній
жорсткий
диск
або
мережевий
комутатор
,
такі
пристрої
можуть
створювати
перешкоди
.
Щоб
використовувати
виріб
,
відключіть
інший
пристрій
або
підключіть
виріб
до
окремого
USB-
порту
на
комп
'
ютері
.
UKWW
Вирішення
проблем
із
якістю
зображення
237
Sample