HP LaserJet M2727 user manual download (Page 248 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 248 of 318
Проблема
Причина
Вирішення
Застрягання
,
пошкодження
принтера
Папір
має
вирізи
чи
перфорацію
.
Використовуйте
папір
без
вирізів
та
перфорації
.
Несправності
подачі
паперу
Папір
має
рвані
краї
.
Використовуйте
якісний
папір
,
призначений
для
лазерних
принтерів
.
Папір
різний
із
двох
сторін
.
Переверніть
папір
.
Папір
надто
вологий
,
надто
шорсткий
,
надто
цупкий
або
надто
гладкий
,
має
неправильний
напрям
волокон
чи
складається
з
коротковолоконного
матеріалу
,
або
ж
він
рельєфний
чи
походить
із
дефектної
партії
.
Спробуйте
інший
тип
паперу
від
100
до
250
Sheffield,
із
рівнем
вологості
від
4
до
6%.
Відкрийте
задній
вихідний
відсік
або
використовуйте
папір
із
довгим
волокном
.
Надрукований
текст
чи
зображення
перекошене
(
вигнуте
).
Можливо
,
неправильно
встановлено
напрямні
для
носіїв
.
Вийміть
усі
носії
із
вхідного
лотка
,
вирівняйте
стос
паперу
,
а
потім
знову
завантажте
носії
у
вхідний
лоток
.
Вирівняйте
напрямні
для
носіїв
відповідно
до
ширини
і
довжини
використовуваного
носія
і
спробуйте
надрукувати
документ
ще
раз
.
Подається
одночасно
кілька
аркушів
.
Можливо
,
лоток
для
носіїв
перевантажено
.
Вийміть
усі
носії
з
лотка
і
покладіть
у
лоток
частину
стосу
.
Див
.
Завантаження
паперу
та
інших
носіїв
друку
на
сторінці
62
.
Можливо
,
носій
має
складки
,
він
зігнутий
чи
пошкоджений
.
Перевірте
,
щоб
носій
не
мав
складок
,
не
був
зігнутий
або
пошкоджений
.
Спробуйте
друкувати
,
використовуючи
носій
з
нової
чи
іншої
упаковки
.
Можливо
,
стос
носіїв
був
розгорнутий
віялом
перед
завантаженням
у
лоток
.
Завантажуючи
стос
носіїв
у
лоток
,
не
прогортайте
його
.
Аркуші
,
що
злиплися
в
пачці
,
можна
роз
'
єднати
легким
скручуванням
стосу
.
Можливо
,
носії
надто
сухі
.
Завантажте
папір
,
що
зберігався
у
належних
умовах
.
Пристрій
не
втягує
носій
із
вхідного
лотка
.
Можливо
,
пристрій
встановлено
в
режим
ручної
подачі
.
Якщо
на
дисплеї
панелі
керування
пристрою
відображається
напис
Manual feed
(
Ручна
подача
),
натисніть
OK
,
щоб
розпочати
друк
завдання
.
Перевірте
,
чи
не
встановлено
режим
ручної
подачі
,
і
спробуйте
надрукувати
завдання
ще
раз
.
Можливо
,
ролик
подачі
забруднений
або
пошкоджений
.
Зв
'
яжіться
з
представництвом
HP.
Див
.
www.hp.com/
support/LJM2727
або
брошуру
підтримки
,
що
вкладено
у
коробку
.
Пристрій
регулювання
довжини
паперу
у
лотку
2
чи
додатковому
лотку
3
встановлено
на
довжину
більшу
,
ніж
довжина
носія
.
Встановіть
пристрій
регулювання
довжини
паперу
на
правильне
значення
довжини
.
Проблеми
друку
Поради
,
подані
в
цьому
розділі
,
можуть
придатися
,
якщо
пристрій
видає
чисті
сторінки
або
не
друкує
нічого
взагалі
.
236
Розділ
12
Усунення
несправностей
UKWW
Sample