HP LaserJet M2727 user manual download (Page 246 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 246 of 318
Проблема
Причина
Вирішення
Видрукувана
сторінка
має
ознаки
складок
або
зминання
.
Можливо
,
носії
завантажено
неправильно
або
вхідний
лоток
завантажено
понад
норму
.
Переверніть
стос
паперу
у
вхідному
лотку
або
спробуйте
повернути
папір
на
180°.
Упевніться
в
правильності
завантаження
паперу
чи
іншого
носія
,
а
також
прослідкуйте
,
щоб
напрямні
носія
не
були
розташовані
надто
близько
чи
надто
далеко
від
стосу
.
Див
.
Завантаження
паперу
та
інших
носіїв
друку
на
сторінці
62
.
Носій
,
можливо
,
не
відповідає
специфікаціям
HP.
Спробуйте
використовувати
інший
папір
,
наприклад
папір
високої
якості
,
призначений
для
лазерних
принтерів
.
Див
.
Папір
та
інші
носії
друку
на
сторінці
57
.
Причиною
скручування
є
вигинання
у
тракті
проходження
паперу
.
Відкрийте
задню
кришку
,
щоб
друкувати
із
проходженням
носія
по
прямому
тракту
подачі
.
Причиною
складок
на
конвертах
можуть
бути
залишки
повітря
всередині
.
Витягніть
конверт
,
розгладьте
і
спробуйте
надрукувати
ще
раз
.
Навколо
видрукуваних
символів
з
'
являється
тонер
.
Можливо
,
неправильно
завантажений
носій
.
Переверніть
стос
паперу
в
лотку
.
Якщо
по
символах
розсіяно
велику
кількість
тонера
,
можливо
,
папір
має
високу
стійкість
до
тонера
.
Спробуйте
використовувати
інший
папір
,
наприклад
папір
високої
якості
,
призначений
для
лазерних
принтерів
.
Див
.
Папір
та
інші
носії
друку
на
сторінці
57
.
Зображення
,
яке
з
'
являється
вгорі
на
сторінці
(
у
суцільному
чорному
кольорі
),
повторюється
нижче
на
сторінці
(
на
сірому
полі
).
Параметри
програмного
забезпечення
можуть
впливати
на
друк
зображення
.
У
програмному
забезпеченні
змініть
тон
(
яскравість
)
поля
,
у
якому
з
'
являється
повторюване
зображення
.
У
програмному
забезпеченні
поверніть
усю
сторінку
на
180°,
щоб
спочатку
видрукувати
світліше
зображення
.
Порядок
друку
зображень
може
впливати
на
друк
.
Змініть
порядок
друку
зображень
.
Наприклад
,
видрукуйте
світліше
зображення
вгорі
на
сторінці
,
а
темніше
-
внизу
.
На
пристрій
міг
вплинути
стрибок
напруги
.
Якщо
дефект
з
'
являється
пізніше
у
завданні
друку
,
вимкніть
пристрій
на
10
хвилин
,
а
потім
знову
ввімкніть
і
повторіть
завдання
.
Проблеми
подачі
носіїв
Перегляньте
інформацію
в
цьому
розділі
в
разі
виникнення
проблем
із
подачею
носіїв
у
пристрій
.
234
Розділ
12
Усунення
несправностей
UKWW
Sample