HP LaserJet M2727 user manual download (Page 245 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 245 of 318
Проблема
Причина
Вирішення
Видрукувана
сторінка
містить
викривлені
символи
.
Носій
,
можливо
,
не
відповідає
специфікаціям
HP.
Спробуйте
використовувати
інший
папір
,
наприклад
папір
високої
якості
,
призначений
для
лазерних
принтерів
.
Див
.
Папір
та
інші
носії
друку
на
сторінці
57
.
Якщо
символи
викривлені
хвилею
,
можливо
,
лазерний
сканер
потребує
ремонту
.
Перевірте
,
чи
проблема
також
виникає
під
час
друку
сторінки
конфігурації
.
Якщо
так
,
зверніться
до
компанії
HP.
Див
.
www.hp.com/
support/LJM2727
або
брошуру
підтримки
,
що
вкладено
у
коробку
.
Видрукувана
сторінка
скручена
або
хвиляста
.
Виріб
не
настроєно
для
друку
на
бажаному
типі
носія
Перевірте
,
чи
правильно
вибрано
тип
носія
у
драйвері
принтера
.
Якщо
проблему
не
вдається
усунути
,
виберіть
тип
носія
,
для
якого
використовується
нижча
температура
фіксації
,
наприклад
прозорі
плівки
чи
тонкий
папір
.
Можливо
,
носії
надто
довго
пролежали
у
вхідному
лотку
.
Переверніть
стос
носія
в
лотку
.
Спробуйте
також
повернути
носій
у
вхідному
лотку
на
180°.
Причиною
скручування
є
вигинання
у
тракті
проходження
паперу
.
Відкрийте
задню
кришку
,
щоб
друкувати
із
проходженням
носія
по
прямому
тракту
подачі
.
Носій
,
можливо
,
не
відповідає
специфікаціям
HP.
Спробуйте
використовувати
інший
папір
,
наприклад
папір
високої
якості
,
призначений
для
лазерних
принтерів
.
Див
.
Папір
та
інші
носії
друку
на
сторінці
57
.
До
скручування
паперу
можуть
призвести
висока
температура
і
вологість
.
Перевірте
середовище
,
де
працює
виріб
.
Текст
або
графіка
на
видрукуваній
сторінці
перекошені
.
Можливо
,
носії
завантажено
неправильно
або
вхідний
лоток
завантажено
понад
норму
.
Упевніться
в
правильності
завантаження
паперу
чи
іншого
носія
,
а
також
прослідкуйте
,
щоб
напрямні
носія
не
були
розташовані
надто
близько
чи
надто
далеко
від
стосу
.
Див
.
Завантаження
паперу
та
інших
носіїв
друку
на
сторінці
62
.
Носій
,
можливо
,
не
відповідає
специфікаціям
HP.
Спробуйте
використовувати
інший
папір
,
наприклад
папір
високої
якості
,
призначений
для
лазерних
принтерів
.
Див
.
Папір
та
інші
носії
друку
на
сторінці
57
.
UKWW
Вирішення
проблем
із
якістю
зображення
233
Sample