HP LaserJet M2727 user manual download (Page 24 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 318
Таблиця
2-2
Меню
Fax functions (
Функції
факсу
)
Елемент
меню
Опис
Send fax later (
Відіслати
факс
пізніше
)
Дозволяє
надіслати
факс
в
інший
час
або
день
.
Stop Recv to PC
(
Припинити
отримання
на
ПК
)
Вимикає
параметр
Receive to PC
(
Отримання
на
ПК
),
який
дає
змогу
завантажити
всі
поточні
ненадруковані
та
отримані
в
майбутньому
факси
на
комп
'
ютер
.
Reprint last
(
Передрукувати
останні
)
Дозволяє
передрукувати
факси
,
збережені
в
пам
'
яті
пристрою
.
Polling receive
(
Отримання
за
опитуванням
)
Дозволяє
пристроєві
зв
'
язуватися
з
іншим
факсимільним
апаратом
,
на
якому
увімкнено
функцію
надсилання
за
опитуванням
.
Clear saved faxs
(
Видалити
збережені
факси
)
Видаляє
всі
факси
з
пам
'
яті
виробу
.
Таблиця
2-3
Меню
Copy setup (
Налаштування
копіювання
)
Елемент
меню
Елемент
вкладеного
меню
Опис
Default Quality (
Якість
за
замовчуванням
)
Mixed (
Змішаний
вміст
)
Picture (
Зображення
)
Film photo (
Фото
з
плівки
)
Text (
Текст
)
Дозволяє
встановити
якість
копіювання
за
замовчуванням
.
Def. light/dark (
Темн
./
світл
.
за
зам
.)
Дозволяє
встановити
контрастність
за
замовчуванням
.
Def. Collation
(
Розібрати
за
замовч
.)
On (
Увімк
.)
Off (
Вимк
.)
Дозволяє
встановити
параметри
сортування
за
замовчуванням
.
Def. # of copies (
К
-
ть
копій
за
зам
.)
(
Діапазон
: 1-99)
Дозволяє
встановити
кількість
копій
за
замовчуванням
.
Def. Reduce/Enlrg (
Зб
./
зменш
.
за
зам
.)
Original=100% (
Як
оригінал
)
Lgl->Ltr=78%
Lgl->A4=83%
A4–>Ltr=94%
Ltr->A4=97%
Full Page=91% (
Сторінка
повністю
)
Fit to page (
В
розмір
сторінки
)
2 pages/sheet (2
сторінки
на
аркуш
)
4 pages/sheet (4
сторінки
на
аркуш
)
Дозволяє
встановити
масштаб
зменшення
/
збільшення
копійованого
документа
за
замовчуванням
.
12
Розділ
2
Панель
керування
UKWW
Sample