HP LaserJet M2727 user manual download (Page 230 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 230 of 318
На
дисплеї
панелі
керування
з
'
явиться
повідомлення
Doc feeder jam Clear, Reload (
Застрягання
носія
в
ПАПД
.
Усуньте
і
перезавантажте
носій
)
.
Вхідний
лоток
пристрою
автоматичної
подачі
документів
(
ПАПД
)
неправильно
завантажений
або
переповнений
.
Додаткові
відомості
див
.
у
розділі
Завантаження
паперу
та
інших
носіїв
друку
на
сторінці
62
.
Носій
не
відповідає
специфікаціям
HP,
наприклад
за
типом
чи
розміром
.
Додаткові
відомості
див
.
у
розділі
Папір
та
інші
носії
друку
на
сторінці
57
.
1.
Відкрийте
кришку
ПАПД
.
ПРИМІТКА
.
Перевірте
,
чи
видалено
пакувальну
стрічку
із
пристрою
автоматичної
подачі
документів
.
2.
Зніміть
кришку
області
усунення
застрягання
.
Двома
руками
піднімайте
дві
ручки
-
фіксатори
,
щоб
розблокувати
кришку
.
Поверніть
і
зніміть
кришку
області
усунення
застрягання
,
та
відкладіть
її
набік
.
3.
Піднявши
зелений
важіль
,
поверніть
механізм
захоплення
носія
,
щоб
перевести
його
у
відкрите
положення
.
218
Розділ
12
Усунення
несправностей
UKWW
Sample