HP LaserJet M2727 user manual download (Page 23 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 318
Меню
панелі
керування
Використання
меню
панелі
керування
Щоб
отримати
доступ
до
меню
панелі
керування
,
виконайте
такі
дії
.
1.
Натисніть
Setup (
Налаштування
)
.
2.
Перехід
позиціями
списків
здійснюйте
за
допомогою
кнопок
зі
стрілками
.
Щоб
вибрати
потрібний
пункт
,
натисніть
OK
.
Щоб
скасувати
дію
або
повернутися
до
стану
готовності
,
натисніть
Cancel (
Скасувати
)
.
Головні
меню
панелі
керування
З
головного
меню
панелі
керування
доступні
такі
меню
:
Меню
Fax Job status (
Стан
завдання
факсу
)
використовується
для
відображення
всіх
факсів
,
які
чекають
надсилання
,
та
отриманих
факсів
,
які
чекають
друку
,
перенаправлення
або
завантаженння
на
комп
'
ютер
.
Меню
Fax functions (
Функції
факсу
)
використовується
для
налаштування
функцій
факсу
,
наприклад
розкладу
для
відкладеного
надсилання
факсів
,
скасування
режиму
Receive to
PC
(
Отримання
на
ПК
),
повторного
друку
вже
надрукованих
чи
друку
збережених
у
пам
'
яті
факсимільних
повідомлень
.
Меню
Copy setup (
Налаштування
копіювання
)
використовується
для
налаштування
основних
стандартних
параметрів
копіювання
,
наприклад
контрастності
,
сортування
та
кількості
копій
для
друку
.
Меню
Reports (
Звіти
)
використовується
для
друку
звітів
з
інформацією
про
виріб
.
Меню
Fax setup (
Налаштування
факсу
)
використовується
для
налаштування
адресної
книги
факсу
,
параметрів
вихідних
та
вхідних
факсів
та
основних
налаштувань
для
всіх
факсів
.
Меню
System setup (
Налаштування
системи
)
використовується
для
встановлення
основних
налаштувань
виробу
-
мови
,
якості
друку
та
рівня
гучності
.
Меню
Network config (
Параметри
мережі
)
використовується
для
налаштування
параметрів
мережі
,
зокрема
протоколу
TCP/IP.
Меню
Service (
Обслуговування
).
використовується
для
відновлення
стандартних
налаштувань
,
чищення
виробу
та
активації
спеціальних
режимів
,
які
впливають
на
якість
друку
.
ПРИМІТКА
.
Щоб
роздрукувати
детальний
список
усіх
меню
панелі
керування
та
їх
структуру
,
надрукуйте
мапу
меню
.
Див
.
Інформаційні
сторінки
на
сторінці
180
.
Таблиця
2-1
Меню
Fax Job status (
Стан
завдання
факсу
)
Елемент
меню
Опис
Fax Job status (
Стан
завдання
факсу
)
Дозволяє
переглянути
і
скасувати
завдання
факсу
з
черги
.
UKWW
Меню
панелі
керування
11
Sample