HP LaserJet M2727 user manual download (Page 228 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 228 of 318
Несправності
дисплею
панелі
керування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
.
Статична
електрика
може
призвести
до
появи
несподіваних
чорних
ліній
або
крапок
на
дисплеї
панелі
керування
пристрою
.
Не
торкайтесь
дисплею
панелі
керування
пристрою
,
якщо
ви
могли
накопичити
заряд
статичної
електрики
(
наприклад
,
йшли
по
килиму
в
середовищі
з
низькою
вологістю
повітря
).
Несподівані
лінії
або
крапки
можуть
з
'
явитись
на
дисплеї
панелі
керування
пристрою
або
ж
пристрій
може
стати
порожнім
,
якщо
на
пристрій
діє
електричне
або
магнітне
поле
.
Щоб
усунути
цю
несправність
,
виконайте
такі
дії
:
1.
Вимкніть
пристрій
.
2.
Видаліть
пристрій
з
зони
дії
електричного
або
магнітного
поля
.
3.
Знову
ввімкніть
пристрій
.
216
Розділ
12
Усунення
несправностей
UKWW
Sample