HP LaserJet M2727 user manual download (Page 225 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 225 of 318
Повідомлення
панелі
керування
Опис
Рекомендовані
дії
Scanner reserved for PC scan (
Сканер
зарезервований
для
сканування
на
ПК
)
Комп
'
ютер
використовує
пристрій
для
сканування
.
Дочекайтесь
завершення
сканування
на
комп
'
ютері
або
скасуйте
сканування
в
програмному
забезпечення
комп
'
ютера
чи
натисніть
Cancel (
Скасувати
)
.
Scanning error Cannot connect (
Помилка
сканування
З
'
єднання
неможливе
)
Пристрій
не
може
передати
інформацію
сканування
на
комп
'
ютер
.
Перевірте
надійність
чи
справність
кабельного
з
'
єднання
.
За
необхідності
замініть
кабель
і
спробуйте
провести
сканування
ще
раз
.
Settings cleared, DATE/TIME (
Параметри
очищені
,
ДАТА
/
ЧАС
)
Пристрій
очистив
параметри
завдання
.
Введіть
ще
раз
відповідні
параметри
завдання
.
Used black cartridge in use
(
Використовується
порожній
чорний
картридж
)
alternates with (
заміняється
(
чим
))
to accept, press OK (
щоб
прийняти
,
натисніть
)
Був
встановлений
або
пересунутий
використаний
картридж
.
Натисніть
OK
,
щоб
повернутись
у
стан
готовності
.
Повідомлення
про
критичні
помилки
Повідомлення
про
критичні
помилки
можуть
свідчити
про
певну
несправність
.
Вимикання
і
наступне
вмикання
живлення
може
сприяти
вирішенню
проблеми
.
Якщо
критична
помилка
не
усувається
,
пристрій
,
можливо
,
потребує
обслуговування
.
Повідомлення
про
критичну
помилку
-
таблиці
Таблиця
12-2
Повідомлення
про
критичну
помилку
Повідомлення
панелі
керування
Опис
Рекомендовані
дії
49 Error, Turn off then on (
Помилка
49,
вимкнути
і
ввімкнути
)
У
пристрої
внутрішня
помилка
програмного
забезпечення
.
Відключіть
живлення
за
допомогою
перемикача
,
зачекайте
близько
30
секунд
,
увімкніть
пристрій
и
дочекайтесь
його
запуску
.
Якщо
помилка
не
щезає
,
зв
'
яжіться
з
HP.
Див
.
www.hp.com/
support/LJM2727
або
листівку
про
технічну
підтримку
,
що
постачається
з
документацією
пристрою
.
50.x Fuser Error (50.x
Помилка
термофіксатора
)
У
пристрої
внутрішня
помилка
обладнання
.
1.
Вимкніть
живлення
за
допомогою
перемикача
і
зачекайте
близько
30
секунд
.
2.
Якщо
ви
користуєтесь
обмежувачем
стрибків
напруги
,
зніміть
його
.
Увімкніть
пристрій
безпосередньо
у
розетку
.
3.
Увімкніть
живлення
і
дочекайтесь
запуску
пристрою
.
Якщо
помилка
не
щезає
,
зв
'
яжіться
з
HP.
Див
.
www.hp.com/
support/LJM2727
або
листівку
про
технічну
підтримку
,
що
постачається
з
документацією
пристрою
.
Таблиця
12-1
Сигнали
та
попередження
(
продовження
)
UKWW
Повідомлення
панелі
керування
213
Sample