HP LaserJet M2727 user manual download (Page 224 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 224 of 318
Повідомлення
панелі
керування
Опис
Рекомендовані
дії
Натисніть
OK,
щоб
використати
наявний
носій
)
Mem. (
Брак
об
'
єму
пам
'
яті
) low 1 copy (1
копія
). Press OK (
Натисніть
ОК
)
Пристрій
зробив
одну
копію
.
Решта
копій
були
скасовані
внаслідок
браку
об
'
єму
пам
'
яті
.
Натисніть
Cancel (
Скасувати
)
,
щоб
усунути
помилку
.
Поділіть
завдання
на
частини
з
меншою
кількістю
сторінок
.
Memory is low. (
Брак
об
'
єму
пам
'
яті
).
Press OK (
Натисніть
ОК
)
Пам
'
ять
пристрою
практично
повністю
заповнена
.
Дочекайтесь
,
поки
пристрій
не
завершить
завдання
,
або
натисніть
Setup
(
Налаштування
)
,
щоб
скасувати
завдання
.
Memory is low Try again later (
Брак
об
'
єму
пам
'
яті
.
Спробуйте
знову
пізніше
)
Бракує
об
'
єму
пам
'
яті
пристрою
для
початку
нового
завдання
.
Дочекайтесь
завершення
поточного
завдання
,
перш
ніж
починати
нове
.
Memory low Only 1 copy made (
Брак
об
'
єму
пам
'
яті
,
зроблена
лише
1
копія
)
Бракує
об
'
єму
пам
'
яті
пристрою
для
завершення
завдання
з
нумерованими
копіями
.
Поділіть
завдання
на
частини
з
меншою
кількістю
сторінок
.
Misprint, Press OK (
Помилка
друку
,
Натисніть
OK)
Помилка
друку
через
затримку
подачі
.
Перезавантажте
папір
.
Non-HP supply Installed (
Встановлено
витратний
матеріал
стороннього
виробника
)
Було
встановлено
новий
витратний
матеріал
стороннього
виробника
.
Дане
повідомлення
виводиться
на
кілька
секунд
,
після
чого
пристрій
повертається
у
стан
готовності
.
Якщо
ви
вважаєте
,
що
придбали
витратний
матеріал
виробництва
НР
,
телефонуйте
за
телефоном
гарячої
лінії
НР
для
повідомлення
про
підробку
1-877-219-3183.
На
обслуговування
або
ремонт
,
необхідні
внаслідок
використання
витратних
матеріалів
сторонніх
виробників
,
гарантія
НР
не
поширюється
.
No paper pickup, Press OK (
Папір
не
захоплюється
,
натисніть
ОК
)
Пристрій
не
захопив
носій
.
Перевірте
,
чи
достатньо
далеко
носій
був
вкладений
у
вхідний
лоток
.
У
лотку
2
перевірте
,
що
напрямна
довжини
паперу
знаходиться
у
потрібному
положенні
згідно
з
розміром
використовуваного
носія
.
Перезавантажте
носій
у
вхідний
лоток
і
натисніть
кнопку
Setup (
Налаштування
)
,
щоб
продовжити
виконання
завдання
.
Якщо
помилка
не
щезає
,
зв
'
яжіться
з
HP.
Див
.
www.hp.com/
support/LJM2727
або
листівку
про
технічну
підтримку
,
що
постачається
з
документацією
пристрою
.
Order black Cartridge (
Замовлення
чорного
картриджу
)
У
картриджі
закінчується
тонер
.
Замовте
новий
картридж
.
Page too complex, press OK (
Сторінка
надто
складна
,
натисніть
OK)
Пристрій
не
зміг
видрукувати
поточну
сторінку
внаслідок
її
складності
.
Натисніть
Setup (
Налаштування
)
,
щоб
усунути
повідомлення
.
Дочекайтесь
,
поки
пристрій
не
завершить
завдання
,
або
натисніть
Cancel
(
Скасувати
)
,
щоб
скасувати
завдання
.
Paper path jam (
Застрягання
у
тракті
паперу
). Open door/Remove tray 2, Push
green lever (
Відкрийте
кришку
/
Зніміть
лоток
2,
потягніть
за
зелений
важіль
)
Застрягання
паперу
у
пристрої
дуплексного
друку
Усуньте
застрягання
у
вказаній
зоні
і
виконуйте
вказівки
на
панелі
керування
.
Таблиця
12-1
Сигнали
та
попередження
(
продовження
)
212
Розділ
12
Усунення
несправностей
UKWW
Sample