HP LaserJet M2727 user manual download (Page 223 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 223 of 318
Повідомлення
панелі
керування
Опис
Рекомендовані
дії
Очистіть
ролик
подачі
ПАПД
.
Див
.
Очистіть
блок
ролика
пристрою
автоматичної
подачі
документів
(
ПАПД
)
на
сторінці
201
.
Якщо
помилка
не
щезає
,
зв
'
яжіться
з
HP.
Див
.
www.hp.com/
support/LJM2727
або
листівку
про
технічну
підтримку
,
що
постачається
з
документацією
пристрою
.
Door open (
Кришка
відкрита
)
Відкрито
кришку
доступу
до
картриджа
.
Закрийте
кришку
доступу
до
картриджа
.
Engine comm. error (
Помилка
зв
'
язку
з
двигуном
)
У
пристрої
помилка
зв
'
язку
з
двигуном
пристрою
.
Це
лише
попередження
.
Ситуація
може
вплинути
на
результат
завдання
.
Engine error, press OK (
Помилка
двигуна
,
натисніть
ОК
)
У
пристрої
помилка
двигуна
пристрою
.
Це
лише
попередження
.
Ситуація
може
вплинути
на
результат
завдання
.
Fit to Page on flatbed only (
За
розміром
сторінки
лише
на
планшеті
)
Функція
зменшення
/
збільшення
копії
(
називається
"
За
розміром
сторінки
")
застосовується
лише
для
копій
,
зроблених
на
планшетному
сканері
.
Скористайтесь
планшетом
або
виберіть
інший
параметр
зменшення
/
збільшення
.
Install black cartridge (
Встановлення
чорного
картриджу
)
Картридж
не
встановлений
,
кришка
закрита
.
Встановіть
картридж
.
Invalid driver Press OK (
Неправильний
драйвер
,
натисніть
OK)
Ви
використовуєте
неправильний
драйвер
принтера
.
Виберіть
драйвер
,
який
відповідає
пристрою
.
Invalid entry (
Неправильний
запис
)
Неправильні
дані
чи
відповідь
.
Виправте
запис
.
Jam in (area), Open door and clear jam
(
Застрягання
в
(
область
),
Відкрийте
кришку
і
усуньте
застрягання
)
Застрягання
паперу
в
одній
з
таких
зон
:
зона
барабану
,
термофіксатора
,
дуплексної
подачі
,
дуплексного
отримування
та
дуплексного
захоплення
.
Усуньте
застрягання
у
вказаній
на
панелі
керування
пристрою
зоні
і
виконуйте
вказівки
на
панелі
керування
.
Див
.
Усунення
застрягань
на
сторінці
217
.
Jam in Tray #, Clear jam and then press
OK (
Застрягання
в
лотку
#,
усуньте
застрягання
і
натисніть
OK)
Пристрій
зафіксував
застрягання
в
одній
з
таких
зон
:
лоток
1,
лоток
2
або
лоток
3.
Усуньте
застрягання
у
вказаній
на
панелі
керування
пристрою
зоні
і
виконуйте
вказівки
на
панелі
керування
.
Див
.
Усунення
застрягань
на
сторінці
217
.
Load paper (
Завантаження
паперу
)
Папір
закінчився
в
усіх
наявних
лотках
.
Завантажте
папір
у
лотки
.
Load tray #, Press OK (
Завантажте
лоток
#,
Натисніть
OK)
Ручний
дуплексний
режим
. “#” -
це
номер
лотка
,
де
друкується
перша
частина
завдання
.
Завантажте
папір
у
потрібний
лоток
.
Load Tray # <TYPE> <SIZE>, Press OK to
use available media (
Завантажте
лоток
#
<
ТИП
> <
РОЗМІР
>,
Натисніть
OK,
щоб
використати
наявний
носій
)
Пристрій
обробляє
завдання
,
проте
відповідний
лоток
порожній
.
Натисніть
OK
,
щоб
використати
наявний
носій
.
Load Tray 1, <PLAIN> <SIZE> / Cleaning
mode, OK to start (
Завантажте
лоток
1,
<
ЗВИЧАЙНИЙ
> <
РОЗМІР
> /
Режим
очистки
,
натисніть
OK
для
запуску
)
Підказка
режиму
очистки
паперу
.
Натисніть
OK
,
щоб
почати
процедуру
очистки
.
Load Tray 1 <TYPE> <SIZE>, Press OK to
use available media (
Завантажте
лоток
1
<
ТИП
> <
РОЗМІР
>,
Натисніть
OK,
щоб
використати
наявний
носій
)
Пристрій
обробляє
завдання
,
проте
лотки
не
співпадають
.
Натисніть
OK
,
щоб
використати
поточні
параметри
лотка
.
Manual feed <SIZE> <TYPE>, Press OK to
use available media (
Ручне
завантаження
# <
РОЗМІР
> <
ТИП
>,
Друк
в
режимі
ручної
подачі
.
Завантажте
папір
у
лоток
1.
Таблиця
12-1
Сигнали
та
попередження
(
продовження
)
UKWW
Повідомлення
панелі
керування
211
Sample