HP LaserJet M2727 user manual download (Page 222 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 222 of 318
Повідомлення
панелі
керування
Опис
Рекомендовані
дії
Canceled scan (
Скасоване
сканування
).
Clear document (
Очистка
документу
)
Була
натиснута
кнопка
Cancel
(
Скасувати
)
з
метою
скасування
поточного
завдання
під
час
подачі
сторінок
з
ПАПД
.
Процес
скасування
не
очищує
автоматично
ПАПД
.
Видаліть
аркуш
,
який
застряг
.
Див
.
Усунення
застрягань
у
ПАПД
на
сторінці
217
.
Потім
видаліть
носії
в
лотку
ПАПД
і
запустіть
знову
.
Canceled send (
Скасоване
надсилання
).
Clear document (
Очистка
документу
)
Була
натиснута
кнопка
Cancel (
Скасувати
)
з
метою
скасування
поточного
завдання
під
час
подачі
сторінок
з
лотка
ПАПД
.
Процес
скасування
не
очищує
автоматично
ПАПД
.
Видаліть
аркуш
,
який
застряг
.
Див
.
Усунення
застрягань
у
ПАПД
на
сторінці
217
.
Потім
видаліть
носії
в
лотку
ПАПД
і
запустіть
знову
.
Comm. error [Receiver CSID] (
Помилка
зв
'
язку
[
Отримувач
CSID])
Виникла
помилка
зв
'
язку
факсу
між
пристроєм
та
одержувачем
.
Дозвольте
повторну
спробу
надсилання
факсу
.
Відключіть
телефонний
кабель
пристрою
з
розетки
,
підключіть
телефон
і
спробуйте
здійснити
дзвінок
.
Підключіть
телефонний
кабель
пристрою
у
розетку
іншої
телефонної
лінії
.
Спробуйте
інший
телефонний
кабель
.
Якщо
помилка
не
щезає
,
зв
'
яжіться
з
HP.
Див
.
www.hp.com/
support/LJM2727
або
листівку
про
технічну
підтримку
,
що
постачається
з
документацією
пристрою
.
Comm. error [Sender CSID] (
Помилка
зв
'
язку
[
Відправник
CSID])
Виникла
помилка
зв
'
язку
факсу
між
пристроєм
та
відправником
.
Дозвольте
повторну
спробу
надсилання
факсу
.
Відключіть
телефонний
кабель
пристрою
з
розетки
,
підключіть
телефон
і
спробуйте
здійснити
дзвінок
.
Підключіть
телефонний
кабель
пристрою
у
розетку
іншої
телефонної
лінії
.
Спробуйте
інший
телефонний
кабель
.
Якщо
помилка
не
щезає
,
зв
'
яжіться
з
HP.
Див
.
www.hp.com/
support/LJM2727
або
листівку
про
технічну
підтримку
,
що
постачається
з
документацією
пристрою
.
Device error, press OK (
Помилка
пристрою
,
натисніть
ОК
)
Загальна
помилка
двигуна
.
Це
лише
попередження
.
Ситуація
може
вплинути
на
результат
завдання
.
Device is busy (
Пристрій
зайнятий
). Try
again later (
Спробуйте
знову
пізніше
)
Пристрій
зараз
використовується
.
Дочекайтесь
,
поки
пристрій
не
завершить
поточного
завдання
.
Doc feeder jam, DATE/TIME (
Застрягання
документу
в
механізмі
подачі
,
ДАТА
/
ЧАС
)
ПАПД
не
був
очищений
від
останнього
застрягання
.
Усуньте
застрягання
.
Doc feeder jam Clear, Reload (
Усунення
застрягання
у
пристрої
подачі
документів
,
Перезавантаження
)
Носій
застряг
у
лотку
ПАПД
.
Відкрийте
кришку
вивільнення
документу
,
усуньте
застрягання
,
закрийте
кришку
вивільнення
документу
і
перезавантажте
папір
у
лоток
ПАПД
.
Якщо
помилка
не
щезає
,
зв
'
яжіться
з
HP.
Див
.
www.hp.com/
support/LJM2727
або
листівку
про
технічну
підтримку
,
що
постачається
з
документацією
пристрою
.
Document feeder mispick (
Помилка
захоплення
документу
в
пристрій
подачі
). Reload (
Перезавантажте
)
Носій
в
лотку
ПАПД
не
захоплюється
.
Видаліть
носій
з
лотка
ПАПД
і
перезавантажте
його
.
Таблиця
12-1
Сигнали
та
попередження
(
продовження
)
210
Розділ
12
Усунення
несправностей
UKWW
Sample