HP LaserJet M2727 user manual download (Page 221 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 221 of 318
Повідомлення
панелі
керування
Основна
частина
повідомлень
панелі
керування
призначена
для
допомоги
користувачеві
у
типових
операціях
.
Повідомлення
панелі
керування
показують
стан
поточної
операції
і
,
за
необхідності
,
виводять
кількість
сторінок
у
другому
рядку
дисплею
.
Коли
пристрій
отримує
факсимільне
повідомлення
,
друкує
дані
або
сканує
команди
,
панель
керування
повідомляє
про
такий
стан
.
Крім
того
,
сигнали
,
попередження
та
повідомлення
про
критичну
помилку
повідомляють
про
ситуації
,
які
можуть
вимагати
певних
дій
.
Сигнали
та
попередження
Сигнали
і
попередження
з
'
являються
тимчасово
і
можуть
вимагати
від
користувача
підтвердження
натисненням
кнопки
OK
,
щоб
продовжити
,
або
натисненням
Cancel (
Скасувати
)
,
щоб
скасувати
завдання
.
За
появи
таких
сигналів
завдання
може
не
завершитися
або
якість
друку
може
погіршитися
.
Якщо
сигнали
і
попередження
стосуються
друку
,
і
функцію
автоматичного
продовження
ввімкнено
,
пристрій
спробує
продовжити
друк
після
появи
попередження
,
якщо
за
10
секунд
не
буде
підтвердження
.
Таблиці
сигналів
і
попереджень
Щоб
вирішити
проблеми
з
факсом
,
див
.
Вирішення
проблем
з
факсом
на
сторінці
165
.
Таблиця
12-1
Сигнали
та
попередження
Повідомлення
панелі
керування
Опис
Рекомендовані
дії
10.0000 Supply Memory Error (
Помилка
пам
'
яті
витратних
матеріалів
10.0000)
Окремий
картридж
має
помилку
в
електронній
наклейці
.
Встановіть
картридж
повторно
.
Вимкніть
та
ввімкніть
пристрій
.
Якщо
несправність
не
усувається
,
замініть
картридж
.
10.1000 Supply Memory Error (
Помилка
пам
'
яті
витратних
матеріалів
10.1000)
На
окремому
картриджі
відсутня
електронна
наклейка
.
Встановіть
картридж
повторно
.
Вимкніть
та
ввімкніть
пристрій
.
Якщо
несправність
не
усувається
,
замініть
картридж
.
ADF door is open (
Кришка
ПАПД
відкрита
)
Кришка
ПАПД
відкрита
або
несправний
сенсор
.
Перевірте
,
чи
закрита
кришка
ПАПД
.
Видаліть
ПАПД
і
перевстановіть
його
.
Якщо
повідомлення
не
зникає
,
відключіть
живлення
за
допомогою
перемикача
,
зачекайте
близько
30
секунд
,
увімкніть
пристрій
и
дочекайтесь
його
запуску
.
Якщо
помилка
не
щезає
,
зв
'
яжіться
з
HP.
Див
.
www.hp.com/
support/LJM2727
або
листівку
про
технічну
підтримку
,
що
постачається
з
документацією
пристрою
.
Canceled copy (
Скасована
копія
). Clear
document (
Очистка
документу
)
Була
натиснута
кнопка
Cancel
(
Скасувати
)
з
метою
скасування
поточного
завдання
під
час
подачі
сторінок
з
ПАПД
.
Процес
скасування
не
очищує
автоматично
ПАПД
.
Видаліть
аркуш
,
який
застряг
.
Див
.
Усунення
застрягань
у
ПАПД
на
сторінці
217
.
Потім
видаліть
носії
в
лотку
ПАПД
і
запустіть
знову
.
UKWW
Повідомлення
панелі
керування
209
Sample