HP LaserJet M2727 user manual download (Page 220 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 220 of 318
Відновлення
заводських
параметрів
за
замовчуванням
Відновлення
заводських
параметрів
за
замовчуванням
повертає
усі
заводські
значення
за
замовчуванням
і
очищує
назву
заголовку
факсу
,
номер
телефону
,
експрес
-
набори
та
усі
збережені
в
пам
'
яті
номери
факсів
.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
.
Ця
процедура
також
знищує
усі
номери
факсів
та
імена
,
пов
'
язані
з
кнопками
виклику
одним
натисненням
та
коди
експрес
-
набору
,
і
видаляє
усі
сторінки
,
збережені
у
пам
'
яті
.
Ця
процедура
автоматично
перезапускає
пристрій
.
1.
На
панелі
керування
пристрою
натисніть
Setup (
Налаштування
)
.
2.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
Service (
Обслуговування
).
і
натисніть
OK
.
3.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
Restore defaults
(
Відновити
налаштування
за
замовчуванням
),
після
чого
натисніть
кнопку
OK
.
Пристрій
автоматично
перезапускається
.
208
Розділ
12
Усунення
несправностей
UKWW
Sample