HP LaserJet M2727 user manual download (Page 22 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 318
Огляд
панелі
керування
5
1
3
2
4
05
06
07
08
Shift
1
Кнопки
керування
факсом
.
Кнопки
керування
факсом
дають
змогу
змінювати
часто
використовувані
налаштування
факсу
.
2
Кнопки
з
буквено
-
цифровими
символами
.
Кнопки
з
буквено
-
цифровими
символами
дають
змогу
вводити
дані
на
дисплеї
панелі
керування
та
набирати
номери
телефону
для
надсилання
факсимільних
повідомлень
.
3
Кнопки
налаштування
та
скасування
завдань
.
Ці
кнопки
дають
змогу
вибирати
параметри
меню
,
визначати
стан
пристрою
та
скасовувати
виконання
поточного
завдання
.
4
Кнопки
керування
копіюванням
.
Ці
кнопки
дають
змогу
змінювати
часто
використовувані
стандартні
налаштування
та
запускати
завдання
копіювання
.
5
Кнопки
керування
скануванням
.
Ці
кнопки
дають
змогу
виконувати
сканування
документа
для
надсилання
електронною
поштою
або
збереження
в
папку
.
10
Розділ
2
Панель
керування
UKWW
Sample