HP LaserJet M2727 user manual download (Page 219 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 219 of 318
Номер
кроку
Крок
перевірки
Можливі
несправності
Рішення
5
Чи
надсилає
пристрій
факсимільне
повідомлення
?
Натисніть
Start Fax (
Пуск
факсу
)
,
щоб
перевірити
наявність
сигналу
в
телефоній
лінії
, (
за
необхідності
скористайтесь
слухавкою
).
Спробуйте
надіслати
факс
.
Телефонна
лінія
несправна
або
пристрій
не
підключений
до
телефонної
лінії
.
Перевірте
,
чи
підключений
пристрій
до
телефонної
лінії
,
справність
роботи
якої
ви
перевірили
.
Телефонний
шнур
пошкоджений
або
підключений
до
неправильного
з
'
єднувача
.
1.
Спробуйте
підключити
телефонний
шнур
до
іншого
роз
'
єму
.
2.
Спробуйте
скористатись
новим
телефонним
шнуром
.
6
Чи
отримує
пристрій
факсимільне
повідомлення
?
Якщо
є
інший
факсимільний
апарат
,
скористайтесь
ним
,
аби
надіслати
факсимільне
повідомлення
.
Підключено
надто
багато
телефонних
пристроїв
або
телефонні
апарати
не
під
'
єднані
в
правильному
порядку
.
Переконайтесь
,
що
багатофункціональний
пристрій
HP LaserJet M2727
є
єдиним
пристроєм
на
телефонній
лінії
і
спробуйте
знову
прийняти
факсимільне
повідомлення
.
Параметри
факсу
встановлені
неправильно
.
Перегляньте
і
перевстановіть
параметри
факсу
.
Див
.
Зміна
налаштувань
факсу
на
сторінці
136
7
Чи
друкує
виріб
з
комп
'
ютера
?
Скористайтесь
програмою
обробки
тексту
і
надішліть
завдання
друку
на
пристрій
.
Програмне
забезпечення
встановлено
неправильно
або
під
час
його
встановлення
відбулась
помилка
.
Видаліть
і
повторно
встановіть
програмне
забезпечення
пристрою
.
Перевірте
правильність
процедури
встановлення
та
параметр
порту
.
Кабель
підключений
неправильно
.
Підключіть
кабель
знову
.
Вибраний
неправильний
драйвер
.
Виберіть
правильний
драйвер
.
У
Microsoft Windows
спостерігається
проблема
з
драйвером
порту
.
Видаліть
і
повторно
встановіть
програмне
забезпечення
пристрою
.
Перевірте
правильність
процедури
встановлення
та
параметр
порту
.
8
Чи
сканує
пристрій
для
комп
'
ютера
?
Запустіть
сканування
за
допомогою
програмного
забезпечення
робочого
столу
вашого
комп
'
ютера
.
Кабель
підключений
неправильно
.
Підключіть
кабель
знову
.
Програмне
забезпечення
встановлено
неправильно
або
під
час
його
встановлення
відбулась
помилка
.
Видаліть
і
повторно
встановіть
програмне
забезпечення
пристрою
.
Перевірте
правильність
процедури
встановлення
та
параметр
порту
.
Якщо
помилка
не
усувається
,
вимкніть
пристрій
і
увімкніть
його
знову
.
UKWW
Контрольний
список
усунення
несправностей
207
Sample