HP LaserJet M2727 user manual download (Page 218 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 218 of 318
Контрольний
список
усунення
несправностей
Щоб
усунути
несправності
пристрою
,
виконайте
такі
кроки
.
Номер
кроку
Крок
перевірки
Можливі
несправності
Рішення
1
Чи
ввімкнено
живлення
?
Відсутність
живлення
внаслідок
несправності
джерела
живлення
,
кабелю
,
перемикача
або
запобіжника
.
1.
Перевірте
,
чи
під
'
єднаний
пристрій
до
мережі
.
2.
Перевірте
справність
кабелю
живлення
і
чи
увімкнений
перемикач
живлення
.
3.
Перевірте
джерело
живлення
,
увімкнувши
пристрій
безпосередньо
у
розетку
на
стіні
або
іншу
розетку
.
2
Чи
з
'
являється
на
панелі
керування
індикація
Ready
(
Готовий
)?
Панель
керування
повинна
працювати
без
повідомлень
про
помилки
.
Панель
керування
повідомляє
про
помилку
.
Див
.
Повідомлення
панелі
керування
на
сторінці
209
,
щоб
переглянути
список
типових
повідомлень
,
що
допоможе
вам
усунути
помилку
.
3
Чи
видруковуються
інформаційні
сторінки
?
Надрукуйте
сторінку
конфігурації
.
Див
.
Інформаційні
сторінки
на
сторінці
180
.
На
дисплеї
панелі
керування
з
'
являється
повідомлення
про
помилку
.
Див
.
Повідомлення
панелі
керування
на
сторінці
209
,
щоб
переглянути
список
типових
повідомлень
,
що
допоможе
вам
усунути
помилку
.
Застрягання
паперу
під
час
друку
.
Переконайтеся
,
що
носій
відповідає
специфікаціям
НР
.
Див
.
Папір
та
інші
носії
друку
на
сторінці
57
Очистіть
тракт
паперу
.
Див
.
Очистка
тракту
паперу
на
сторінці
200
.
4
Чи
виконує
пристрій
копіювання
?
Встановіть
сторінку
конфігурації
в
ПАПД
і
зробіть
копію
.
Звіт
повинен
легко
проходити
через
ПАПД
,
а
копії
повинні
друкуватись
без
проблем
якості
друку
.
Зробіть
також
копію
зі
скла
планшетного
сканера
.
Незадовільна
якість
копіювання
з
ПАПД
.
Якщо
якість
друку
з
внутрішніх
перевірок
та
копія
зі
скла
була
прийнятною
,
очистіть
область
сканера
ПАПД
.
Див
.
Очистка
скла
сканера
на
сторінці
119
.
Застрягання
паперу
під
час
друку
.
Переконайтеся
,
що
носій
відповідає
специфікаціям
НР
.
Див
.
Папір
та
інші
носії
друку
на
сторінці
57
Очистіть
тракт
паперу
.
Див
.
Очистка
тракту
паперу
на
сторінці
200
.
Незадовільна
якість
копіювання
зі
скла
планшетного
сканера
.
1.
Якщо
якість
друку
з
внутрішніх
перевірок
та
копія
з
ПАПД
була
прийнятною
,
очистіть
скло
планшетного
сканера
.
Див
.
Очистка
скла
сканера
на
сторінці
119
.
2.
Якщо
після
проведення
технічного
обслуговування
проблема
не
вирішується
,
див
.
Проблеми
копіювання
на
сторінці
238
.
206
Розділ
12
Усунення
несправностей
UKWW
Sample