HP LaserJet M2727 user manual download (Page 212 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 212 of 318
5.
Закрийте
кришку
DIMM.
6.
Підключіть
усі
кабелі
і
шнури
принтера
й
увімкніть
виріб
за
допомогою
вимикача
.
7.
Видрукуйте
сторінку
конфігурації
і
перевірте
,
чи
у
розділі
пам
'
яті
відображено
новий
об
'
єм
.
Див
.
Інформаційні
сторінки
на
сторінці
180
.
Очистка
пристрою
Очистка
тракту
паперу
Під
час
друку
частки
паперу
,
тонера
і
пилу
можуть
накопичуватися
всередині
пристрою
.
Через
певний
час
таке
накопичення
може
призвести
до
зниження
якості
друку
,
наприклад
появи
цяток
чи
розмазування
тонера
.
Цей
пристрій
має
режим
очистки
,
який
допоможе
відрегулювати
та
попередити
такі
проблеми
.
Цятки
Розмазування
Очистіть
тракт
паперу
з
HP ToolboxFX
Використайте
HP ToolboxFX,
щоб
очистити
тракт
паперу
.
Це
рекомендований
спосіб
очистки
.
Якщо
у
вас
немає
доступу
до
HP ToolboxFX,
скористайтесь
методом
в
Очистіть
тракт
паперу
з
панелі
керування
пристрою
на
сторінці
201
.
1.
Переконайтесь
,
що
пристрій
увімкнений
і
перебуває
у
стані
готовності
,
а
в
лотку
1
та
лотку
2
завантажений
носій
.
2.
Відкрийте
HP ToolboxFX,
клацніть
на
виріб
,
а
потім
натисніть
на
вкладку
System Settings
(
Налаштування
системи
).
3.
Клацніть
вкладку
Service
(
Обслуговування
),
а
потім
натисніть
Start
(
Пуск
).
Сторінка
повільно
подається
через
пристрій
.
Викиньте
сторінку
після
завершення
процесу
.
200
Розділ
11
Управління
та
технічне
обслуговування
принтера
UKWW
Sample