HP LaserJet M2727 user manual download (Page 204 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 204 of 318
Функції
безпеки
Захист
вбудованого
веб
-
сервера
Скористайтесь
EWS
для
встановлення
паролю
.
1.
Відкрийте
EWS
і
натисніть
вкладку
System
(
Система
).
2.
Клацніть
Password
(
Пароль
).
3.
У
полі
Password
(
Пароль
)
введіть
потрібний
пароль
і
в
полі
Confirm password
(
Підтвердити
пароль
)
знову
введіть
той
самий
пароль
,
щоб
затвердити
свій
вибір
.
4.
Клацніть
Apply
(
Прийняти
),
щоб
зберегти
пароль
.
Блокування
меню
панелі
керування
Пристрій
передбачає
функцію
захисту
паролем
,
яка
блокує
багато
позиції
меню
.
Додаткову
інформацію
про
налаштування
захисту
паролем
див
.
у
розділі
Увімкнення
захисту
паролем
на
сторінці
134
.
Приватне
отримання
Функція
приватного
отримання
дозволяє
зберігати
факсимільні
повідомлення
у
пам
'
яті
,
не
видруковуючи
їх
до
того
часу
,
поки
ви
не
підійдете
до
пристрою
і
не
введете
PIN
для
друку
факсів
.
Додаткові
відомості
див
.
у
розділі
Увімкнення
функції
приватного
отримання
на
сторінці
134
.
192
Розділ
11
Управління
та
технічне
обслуговування
принтера
UKWW
Sample