HP LaserJet M2727 user manual download (Page 202 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 202 of 318
Вбудований
веб
-
сервер
Цей
пристрій
обладнано
вбудованим
веб
-
сервером
(EWS),
який
забезпечує
доступ
до
інформації
про
пристрій
та
мережу
.
Веб
-
сервер
забезпечує
середовище
,
в
якому
можуть
працювати
веб
-
програми
,
так
само
як
операційна
система
,
наприклад
Windows,
забезпечує
середовище
для
роботи
програм
на
комп
'
ютері
.
Результати
роботи
цих
програм
згодом
можна
вивести
за
допомогою
веб
-
браузера
,
наприклад
Microsoft Internet Explorer, Safari
або
Netscape Navigator.
"
Вбудований
"
веб
-
сервер
знаходиться
на
пристрої
(
наприклад
,
на
HP LaserJet)
або
у
мікропрограмі
,
але
не
в
програмному
забезпеченні
,
яке
завантажене
на
мережевому
сервері
.
Перевага
EWS
полягає
у
тому
,
що
такий
сервер
забезпечує
інтерфейс
для
виробу
,
який
може
використовувати
будь
-
хто
за
допомогою
підключеного
до
мережі
виробу
та
комп
'
ютера
.
Не
потрібно
встановлювати
чи
налаштовувати
спеціальне
програмне
забезпечення
,
проте
на
комп
'
ютері
слід
мати
підтримуваний
веб
-
браузер
.
Щоб
отримати
доступ
до
EWS,
введіть
IP-
адресу
пристрою
у
полі
адреси
браузера
. (
Щоб
знайти
IP-
адресу
,
надрукуйте
сторінку
конфігурації
.
Додаткову
інформацію
про
друк
сторінки
конфігурації
див
.
у
розділі
Інформаційні
сторінки
на
сторінці
180
.)
ПРИМІТКА
.
Для
операційних
систем
Macintosh
можна
використовувати
EWS
через
з
'
єднання
USB,
встановивши
програмне
забезпечення
для
Macintosh,
яке
додається
до
виробу
.
Функції
EWS
дозволяє
переглядати
стан
виробу
та
мережі
і
керувати
функціями
друку
з
комп
'
ютера
.
За
допомогою
EWS
ви
можете
виконувати
такі
завдання
:
Перегляд
інформації
про
стан
пристрою
Визначення
терміну
служби
усіх
витратних
матеріалів
і
замовлення
нових
Перегляд
та
зміна
частини
конфігурації
пристрою
Перегляд
та
друк
певних
внутрішніх
сторінок
Вибір
мови
для
виведення
сторінок
EWS
Перегляд
і
зміна
конфігурації
мережі
Налаштування
,
зміна
або
видалення
паролю
(
див
.
Увімкнення
захисту
паролем
на
сторінці
134
).
ПРИМІТКА
.
Зміна
мережевих
параметрів
у
EWS
може
відключити
певне
програмне
забезпечення
або
функції
виробу
.
190
Розділ
11
Управління
та
технічне
обслуговування
принтера
UKWW
Sample