HP LaserJet M2727 user manual download (Page 201 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 201 of 318
Параметри
друку
Вкладка
Print Settings
(
Параметри
друку
)
у
HP ToolboxFX
містить
посилання
на
такі
основні
сторінки
:
Printing
(
Друк
).
Зміна
стандартних
параметрів
друку
пристрою
,
таких
як
кількість
примірників
і
орієнтація
паперу
.
PCL5e
.
Перегляд
і
зміна
параметрів
PCL5.
PostScript
.
Перегляд
і
зміна
параметрів
PS.
Друк
Використовуйте
параметри
налаштування
друку
HP ToolboxFX
для
конфігурування
параметрів
усіх
функцій
друку
.
Це
ті
самі
опції
,
які
є
на
панелі
керування
пристрою
.
Додаткові
відомості
див
.
у
розділі
Панель
керування
на
сторінці
9
.
ПРИМІТКА
.
Слід
натиснути
Apply
(
Прийняти
),
щоб
зміни
вступили
в
дію
.
PCL 5e
Використовуйте
параметри
PCL 5
для
конфігурування
параметрів
при
використанні
мови
PCL5.
Це
ті
самі
опції
,
які
є
в
меню
PCL5
на
панелі
керування
.
ПРИМІТКА
.
Слід
натиснути
Apply
(
Прийняти
),
щоб
зміни
вступили
в
дію
.
PostScript
Використовуйте
параметр
PostScript
для
друку
з
використанням
засобу
HP
для
емуляції
Postscript
level 3.
Коли
параметр
Print PostScript error
(
Друк
помилок
PostScript)
ввімкнений
,
сторінка
помилок
PostScript
друкується
автоматично
у
разі
помилок
емуляції
Postscript level 3.
ПРИМІТКА
.
Слід
натиснути
Apply
(
Прийняти
),
щоб
зміни
вступили
в
дію
.
Мережеві
параметри
Адміністратор
мережі
може
використовувати
вкладку
HP ToolboxFX
Network Settings
(
Мережеві
параметри
)
для
керування
мережевими
параметрами
пристрою
,
підключеного
до
мережі
IP.
UKWW
HP ToolboxFX
189
Sample