HP Designjet T1100 user manual download (Page 76 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 77
Tähestikuline register
Sümbolid/Numbrid
台灣對於危險物質的限制注意事
44, 60
注意事項
台灣有害物質限制
44, 60
A
aku
25, 29
akuteave
9, 47, 50
aku utiliseerimine
36, 50
B
Brasiilias kehtiv teave
3, 20, 26, 31
E
elektroonilise riistvara ja aku
utiliseerimine
36, 50
ENERGY STARi
VHUWLƬNDDW
37, 51
ergonoomikateave
6, 23
Euroopa Liidu Komisjoni määrus
1275/2008
46, 61
F
föderaalne sidekomitee (FCC)
lauaarvutite, kõhnklientarvutite ja
tööjaamade kaablid
20
lauaarvutite, kõhnklientarvutite ja
tööjaamade muudatused
19
lauaarvutite, kõhnklientarvutite ja
tööjaamade märkus
19
sülearvutite kaablid
2
sülearvutite muudatused
2
sülearvutite märkus
2
G
GSi teave
6, 23
H
Hiina keskkonnateated
38, 53
Hiina ohtlike ainete piirangu
märkus
42, 57
Hiinas kasutamiseks mõeldud arvuti
energiamärgis
39, 54
I
India ohtlike ainete piirangu
märkus
45, 60
J
Jaapani kohta kehtiv
toitejuhtmeteave
15, 23, 32
Jaapani märkus
7, 23
Jaapani ohtlike ainete piirangu
märkus
47, 62
K
Kanada märkused
3, 20
keskkonnamärkused
50
keskkonnateated
36
klaviatuuri teave
26
kõnetugi
14, 18
kõrguse teave
27, 34
kõrvaldamismärkused
aku
47, 50
aku, kasutaja vahetatav
9
seadmed
36, 50
tehases pitseeritud aku
9
L
laseriohutuse märkus
10, 30
lennureisidega seotud teave
9
Lõuna-Korea märkus
8, 24
M
Macrovision Corporationi märkus
15
maksimaalsed voolutasemed
5, 22
Mehhiko raadioside märkus
7, 24
Mehhiko säästliku energiakasutuse
seadus
47
modemiteated
Jaapan
13
Kanada
13, 18
USA
11, 12, 17
Uus-Meremaa
14, 18
muudatused, lauaarvutid,
kõhnklientarvutid ja tööjaamad
föderaalne sidekomitee (FCC)
19
muudatused, sülearvutid
föderaalne sidekomitee (FCC)
2
märgised, normatiivne
1
märkused
aku
9, 25, 29, 47, 50
Brasiilia
3, 20, 26, 31
ergonoomika
6, 23
Hiina ohtlike ainete piirang
42,
57
India ohtlike ainete piirang
45,
60
Jaapan
7, 23
Jaapani ohtlike ainete piirang
47, 62
Jaapani toitejuhe
15, 23, 32
Kanada
3, 20
keskkonnaalased
50
laseriohutus
10, 30
Lõuna-Korea
8, 24
Macrovision Corporation
15
Mehhiko
7, 24
modem
10, 16
peakomplekti ja kuularite
helitugevus
26, 30
perkloraatmaterjal
47, 53
seadmete utiliseerimine
36, 50
Singapur
7
Taiwan
8, 24
Ukraina ohtlike ainete piirang
47
ventilaator
30
märkused, lauaarvutid,
kõhnklientarvutid ja tööjaamad
föderaalne sidekomitee (FCC)
19
märkused, sülearvutid
föderaalne sidekomitee (FCC)
2
märkused modemi kohta
10, 16
märkus kaablimaanduse kohta
27
O
obvestila
omejevanje uporabe nekaterih
nevarnih snovi za Ukrajino
63
obvestilo o omejevanju uporabe
nekaterih nevarnih snovi za
Ukrajino
63
66
Tähestikuline register
Sample
This manual is suitable for devices