HP Designjet T1100 user manual download (Page 68 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 77
Ohtlikud ained
Aine/elemendi nimi
Plii (Pb)
Elavhõbe
(Hg)
Kaadmium
(Cd)
Kuuevalentne
kroom
(Cr(VI))
Polübroomitud
bifenüül (PBB)
Polübroomitud
difenüüleetrid
(PBDE)
Pooljuhtkettad
X
O
O
O
O
O
Välised kõlarid
X
O
O
O
O
O
Puutepliiats
X
O
O
O
O
O
Puutealus
X
O
O
O
O
O
TV-tuuner
X
O
O
O
O
O
USB-välkmälu draiv
X
O
O
O
O
O
USB-jaotur
X
O
O
O
O
O
Veebikaamera
X
O
O
O
O
O
Juhtmevaba vastuvõtja
X
O
O
O
O
O
WiFi-kaardid
X
O
O
O
O
O
3D-hõive faas/ pöördalus
X
O
O
O
O
O
See vorm on ette valmistatud vastavuses SJ/T 11364 sätetega.
O: näitab, et mainitud ohtlike ainete sisaldus kõigis homogeensetes materjalides on GB/T 26572 nõuete piires.
X: näitab, et komponendi mainitud ohtlike ainete sisaldus vähemalt ühes homogeenses materjalis ületab GB/T 26572 nõuete piirid.
Kõik selles tabelis loetletud “X” märgistusega üksused on vastavuses Euroopa Liidu RoHS õigusaktidega.
MÄRKUS.
Viidatud keskkonnakaitse kasutusperioodi märgis määrati vastavalt toote tavalistele kasutustingimustele (nt temperatuur
ja niiskus).
品中有害物
或元素的名称及含量
根据中国《
品有害物
限制使用管理
法》
有害物
部件名称
(Pb)
(Hg)
(Cd)
六价
(Cr(VI))
多溴
(PBB)
多溴二苯
(PBDE)
X
O
O
O
O
O
线缆
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
机箱
/
其他
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
卡器
X
O
O
O
O
O
软盘驱动
X
O
O
O
O
O
盘驱动
X
O
O
O
O
O
58
Peatükk 6
Lauaarvutite, kõhnklientarvutite, tööjaamade ja kõik-ühes seadmete keskkonnateated
Sample
This manual is suitable for devices