HP Designjet T1100 user manual download (Page 64 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 77
Hiinas kasutamiseks mõeldud arvuti energiamärgis
Vastavuses nõudega “The Regulation of the Implementation on China Energy Label for Microcomputers”
(Hiina energiamärgise rakendamise nõue mikroarvutitele) on sellele mikroarvutile määratud
energiaefektiivsuse märgis. Märgisel toodud energiaefektiivsuse klass, TEC (tüüpiline energiatarve) ja
tootekategooria on määratud ja arvutatud vastavuses standardiga GB28380-2012.
1.
Energiaefektiivsuse klassid
Klass määratakse standardi alusel, arvutades baastarbimise taseme koos kõigile lisakomponentidele,
nagu põhimälu ja
JUDDƬNDNDDUGLG´
lubatud kogusummaga. Iga klassi toote TEC ei tohi ületada järgmises
tabelis toodud väärtust.
Toote tüüp
TEC (kilovatt-tund)
Klass 1
Klass 2
Klass 3
Töölaua mikroarvuti, AIO
Kategooria A
98.0 +∑Efa
148.0 +∑Efa
198.0 +∑Efa
Kategooria B
125.0 +∑Efa
175.0 +∑Efa
225.0 +∑Efa
Kategooria C
159.0 +∑Efa
209.0 +∑Efa
259.0 +∑Efa
Kategooria D
184.0 +∑Efa
234.0 +∑Efa
284.0 +∑Efa
Kaasaskantav arvuti
Kategooria A
20.0 +∑Efa
35.0 +∑Efa
45.0 +∑Efa
Kategooria B
26.0 +∑Efa
45.0 +∑Efa
65.0 +∑Efa
Kategooria C
54.5 +∑Efa
75.0 +∑Efa
123.5 +∑Efa
MÄRKUS.
∑Efa on toote täiendavate funktsioonide toiteteguri summa.
2.
Tüüpiline energiatarve
Märgisel toodud energiatarbe andmed mõõdetakse
HVLWOXVNRQƬJXUDWVLRRQL
alusel, mis katab kõiki
registreerimisüksuse
NRQƬJXUDWVLRRQH´
mis on valitud vastavalt dokumendile “The Regulation of the
Implementation on China Energy Label for Microcomputers” (Hiina energiamärgise rakendamise nõue
mikroarvutitele). Seega ei pruugi konkreetse mikroarvuti tegelik voolutarbimine olla sama, mis TEC-
andmete sildil.
3.
Tootekategooria
Tootekategooria määratakse vastavalt mikroarvuti
NRQƬJXUDWVLRRQL
standardile. Toodete
kategoriseerimine vastab järgmises tabelis toodud nõuetele.
Toote tüüp
.RQƬJXUDWVLRRQL
kirjeldus
Töölaua mikroarvuti, AIO
Kaasaskantav arvuti
Kategooria A
Töölaua mikroarvuti ja AIO, mille
NRQƬJXUDWVLRRQ
jääb kategooriate B, C ja D
ulatusest välja
Kaasaskantav arvuti, mille
NRQƬJXUDWVLRRQ
jääb kategooriate B ja C ulatusest välja
Kategooria B
Protsessori füüsiliste tuumade arv 2 ja
süsteemimälu vähemalt 2 GB
Diskreetne GPU
Kategooria C
Rohkem kui kahe füüsilise tuumaga CPU, millel
on vähemalt üks järgmistest funktsioonidest.
1.
Süsteemimälu vähemalt 2 GB
Toode, mille CPU-l on vähemalt kaks füüsilist
tuuma ja vähemalt 2 GB süsteemimälu ning
vähemalt 128-bitise pildimäluga diskreetne
GPU.
54
Peatükk 6
Lauaarvutite, kõhnklientarvutite, tööjaamade ja kõik-ühes seadmete keskkonnateated
Sample
This manual is suitable for devices