HP Designjet T1100 user manual download (Page 63 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 77
Elavhõbeda teatis
Käesolev avaldus kohaldub sisseehitatud ekraanipaneelidega kõik-ühes arvutitele, mis ei kasuta LED-
taustavalgustust.
See HP toode võib sisaldada järgmist materjali, mis võib vajada erikäitlemist:
elavhõbe LCD-ekraani luminofoorlambis
Elavhõbeda kõrvaldamine võib keskkonnakaitsealastel kaalutlustel reguleeritud olla. Kõrvaldamise või
taaskasutuse kohta teabe saamiseks võtke ühendust kohalike asutustega või USA
NÐUJWHKQRORRJLDƬUPDVLG
esindava ühendusega EIA (Electronic Industries Alliance) (
).
Perkloraatmaterjal – võib vajada erikäitlust
Käesoleva arvuti reaalajas töötav kellapatarei võib sisaldada perkloraati ja vajada erikäitlust, kui
ümbertöötamine või kasutusest kõrvaldamine toimub Californias. Vt
hazardouswaste/perchlorate/
.
Hiina keskkonnateated
Elavhõbeda teatis
53
Sample
This manual is suitable for devices