HP Designjet T1100 user manual download (Page 61 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 77
Brasiilias kehtiv teave riistvara ümbertöötlemise kohta
Ikoon
Kirjeldus
Não descarte o
produto eletrônico
em lixo comum
Este produto eletroeletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora
estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que
em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao
ƬQDO
da vida útil deste produto, o
usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas
em lei. Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento
comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.
Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse: http://www.hp.com.br/reciclar
ENERGY STAR
®
-i
VHUWLƬNDDW
(ainult teatud mudelitel)
ENERGY STAR on USA Keskkonnakaitseameti vabatahtlik programm, mis aitab ettevõtetel ja eraisikutel
säästa raha ja kaitsta meie kliimat kvaliteetse energiatõhususe kaudu. ENERGY STARi märgistuse saanud
tooted vähendavad kasvuhoonegaaside heitmeid, vastates rangetele USA Keskkonnakaitseameti kehtestatud
energiatõhususe nõuetele. ENERGY STARi partnerina on HP Inc. järginud USA EPA täiustatud toote
VHUWLƬWVHHULPLVH
protsessi tagamaks, et ENERGY STARi logoga tooted on vastavalt kohaldatavatele ENERGY
STARi suunistele ENERGY STARi
VHUWLƬNDDGLJD³
ENERGY STARi
VHUWLƬNDDGLJD
arvutitel on järgmine logo:
ENERGY STARi peamine nõue arvutitoodetele on toitehaldusfunktsioonid, mis vähendavad oluliselt
energiatarbimist, siis kui seadet ei kasutata. Toitehaldusfunktsioon võimaldab arvutil automaatselt lülituda
väikese energiatarbega „unerežiimi” või mõnda muuse väikese energiatarbega režiimi pärast kindlat
jõudeperioodi. Kui arvuti töötab vahelduvvoolutoitel, on toitehaldusfunktsioonid eelseadistatud järgmiselt.
Arvuti tüüp
Aeg ekraani unerežiimi
aktiveerimiseks
Aeg arvuti unerežiimi
aktiveerimiseks (minutit)
Puhkerežiimist ennistamine
Lauaarvutid, integreeritud
lauaarvutid, tööjaamad
Kuni 15 minuti jooksul (sõltub
mudelist).
Kuni 30 minuti jooksul (sõltub
mudelist).
Toode väljub unerežiimist, kui
kasutaja puudutab mis tahes
sisendseadet, sealhulgas hiirt
või klaviatuuri.
Kui kohtvõrgus äratamine
(WOL) on lubatud, siis saab
süsteem unerežiimist väljuda
vastavalt võrgusignaalile.
Õhukesed klientarvutid
Kuni 15 minuti jooksul (sõltub
mudelist).
Kuni 30 minuti jooksul, kui
operatsioonisüsteem toetab
unerežiimi (sõltub mudelist).
Kui operatsioonisüsteem
toetab unerežiimi, siis toode
väljub unerežiimist, kui
kasutaja kasutab mis tahes
sisendseadet, sealhulgas hiirt
või klaviatuuri.
Kui kohtvõrgus äratamine
(WOL) on lubatud, siis saab
süsteem unerežiimist väljuda
vastavalt võrgusignaalile.
Brasiilias kehtiv teave riistvara ümbertöötlemise kohta
51
Sample
This manual is suitable for devices