HP Designjet T1100 user manual download (Page 60 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 77
6
Lauaarvutite, kõhnklientarvutite,
tööjaamade ja kõik-ühes seadmete
keskkonnateated
Käesolev peatükk sisaldab riigi-ja piirkonnakohaseid keskkonnamärkusi ja vastavusteavet. Osa nendest
märkustest ei pruugi teie toote korral kehtida.
Elektroonilise riistvara, pakendi ja aku utiliseerimine
HP soovitab klientidel kasutatud elektroonilise riistvara, HP originaalprindikassettide pakkematerjali ja
laetavad akud utiliseerida. Lisateavet utiliseerimisprogrammide kohta leiate veebilehelt
recycle
.
Vt teavet toote ringlussevõtu kohta Jaapanis
jp/hardwarerecycle/
.
Erakasutuses olevate seadmete kasutusjärgne käitlemine
Ikoon
Kirjeldus
See märk näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka. Inimeste tervise ja keskkonna säästmise nimel tuleb
äravisatav toode tuua elektriliste ja elektrooniliste seadmete utiliseerimisega tegelevasse kogumispunkti.
Küsimuste korral pöörduge kohaliku prügikäitlusettevõtte poole või minge aadressile
recycle
.
Leelisakude kasutusest kõrvaldamine Brasiilias
Ikoon
Kirjeldus
Não descarte o
produto eletrônico
em lixo comum
Este produto eletroeletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora
estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que
em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao
ƬQDO
da vida útil deste produto, o
usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas
em lei. Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento
comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.
Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse: http://www.hp.com.br/reciclar
50
Peatükk 6
Lauaarvutite, kõhnklientarvutite, tööjaamade ja kõik-ühes seadmete keskkonnateated
Sample
This manual is suitable for devices